Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Hotel Diplomat Öppet 10-19 alla dagar
Jenny Källman, I fönstret, 2006
Jenny Källman, I fönstret, 2006
Katarina Elvén, Jenny Källman, Johan Willner och Julia Peirone
FOUR SEASONS PÅ HOTEL DIPLOMAT
curator: Frida Cornell
21 september-21 oktober
Vernissage: 21 september (kl 18-21), 30 september, 7 oktober och 14 oktober, kl 15-18


Four seasons på Hotel Diplomat är en stafettutställning som visar fyra unga konstnärer, en vecka åt gången. De kommer från samma utbildningsmiljö, under en sammanhängande tidsperiod, men har utvecklat högst egna uttryck och temperament i sina arbeten. Sedan 1990-talets starka postmodernistiska tendens, har en yngre generation fotografer börjat framträda. Kanske i skuggan av sina namnkunniga lärare från det decenniet, men det tycks inte ha hämmat dem utan snarare stimulerat till vidare samtal och andra perspektiv. Katarina Elvén, Jenny Källman, Julia Peirone och Johan Willner rör sig ett i föränderligt fotografiskt fält där nya aktörer, teman och tekniker börjar utkristalliseras.

Genom sitt arbete med både video och stillbildsfoto har Katarina Elvén undersökt ytan som sådan – vad den betyder, döljer eller ger sken av. Perception är ett centralt tema i hennes arbeten så också i den nya sviten ”Kim Novak” som visas i utställningen. Inspirerad av skådespelerskans klänningar och kläder i Hitchcocks film ”Vertigo”, erbjuds betraktaren här en extrem närstudie av tyg och färg som skapar en samtidigt sinnlig och suggestiv känsla.

I sina bilder visar Jenny Källman en säregen känsla för ögonblicket parat med något på förhand redan givet. Det som vi uppfattar som en tillfällighet visar sig vara nogsamt planerat och vice versa. Motiven är hämtade från olika platser och ger oss möjlighet att uppleva stunden på nytt. I stafettutställningen visas både senare och äldre verk.

Julia Peirone sätter ihop lösa fragment till nya konstellationer. Genom kameran ser hon personer och ting som bildar subjekt i hennes egen värld. En verklighet leder till en annan och den ursprungliga kontexten utgör endast en sfär som hon som tillfällig iakttagare har möjlighet att gå in och ut ur. I stafettutställningen visar Julia Peirone delar ur sviterna Nightspots och Northern Cities.

Efter att ha arbetat som yrkesfotograf i flera år, bestämde sig Johan Willner för att utforska sin konstnärliga sida djupare. Svartvitt dokumentärt foto och reportageserier fick vika undan för ett annat arbete utan givna ramar. Johan Willner examinerades från Konstfack våren 2006, och visar i utställningen en serie nya bilder. Med ett iscensatt fotografi söker han rekonstruera barndomens värld.

Four seasons at the Diplomat Hotel is an exhibition where four young artists are on display, one week each. They come from the same educational milieu, during an incoherent period of time, but have developped varied expressions aswell as temperaments in their work. Since the 1990s’ strong postmodern tendency, a younger generation photographers have emerged. Perhaps in the shadow of their more known teatchers from that decennium, although that does not seem to have restrained them, rather stimulated them to further conversations and different perspectives. Katarina Elvén, Jenny Källman, Julia Peirone and Johan Willner are moving in a changeable field of photography where new actors, themes and technics are starting to appear.

Through her work with both video and photography, Katarina Elvén has examined the surface in different perspectives – what it might mean, hide or allude. A central theme in her work, the perception and the notion of it, also constitutes the basics in the new suite “Kim Nowak”, shown in the exhibition. Inspired by the dresses and clothes of the actress in the movie “Vertigo” by Hitchcock, the viewer is offered an extrem close up of different tissues and colors, creating simultaneoulsy a senual and suggestive feeling.

In her pictures Jenny Källman shows a distinct feeling for the instant coupled with something already defined. What we sense is a coincidence turns out to be carefully planed and vice versa. The motives are gathered from different places and give us the opportunity to experience the moment once again. In the exhibition more recent as well as older pictures are on display.

Julia Peirone puts together different fragments into new constellations. Through the camera she sees people and things, making them subjects in her own world. One reality leads to another and the original context only consists of a sphere where she as a temporary onlooker has the possibility to move in or out. In the exhibition Julia Peirone shows parts from the suites Nightspots and Northern Cities.

After working as a professional photographer for several years, Johan Willner decided to explore his inherent artistic talent further. Black and white documentary photos and reports were exchanged for another kind of work without already defined frames. Recently graduated from the Royal Academy of Arts, Crafts and Design Johan Willner participates in the exhibition with a new series of staged photographs where he reconstructs a childhood memory.


Strandvägen 7c
#46703691529
fridacornell@hotmail.com
www.diplomathotel.com
Torsdag 19 oktober, kl 18-19
Artist talk mellan konstnärerna i utställningen och curatorn Frida Cornell
Hotel Diplomat
Fri Entré