Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
ak28 Öppet tors-fre 16-20, lör-sön 12-17
Sara Appelgren, Detalj från utställningen Set Up, 2006
Sara Appelgren, Detalj från utställningen Set Up, 2006
Sara Appelgren SET UP
8 september - 8 oktober


”Life is largely a matter of expectation”, Horace

I sina verk har Sara Appelgren visat insikt och kännedom om det subtila i relationen mellan avsändare och mottagare. Alltid med fokus på uppkomsten av visuell mening, och hur förståelse etableras eller rent av tvingas på oss.

Utställningen ”Set Up” består av utvalda bilder från två pågående projekt. I ”Settings” (2005) avbildar hon foajéer från flera teatrar och operahus. Resultatet blir skapandet av en "yttre miljö" som, likt de ursprungliga förmaken på bilderna, är minutiöst förberedd för att väcka förväntningar. I Saras verk utvecklas Foajén till något mer än sin strikta funktion som ett övergångsområde mellan det verkliga och skådespelet, och blir en träffande metafor för övergången mellan det ordinära och det extraordinära.

I ”Mingle” (2006) presenterar hon åskådare som sociala varelser bundna av hierarkier av uteslutande och acceptans. Till skillnad från hennes tidiga verk, utmanar hennes karaktärer nu rummets gränser och trotsar etablerade regler för socialt beteende. Vem är egentligen åskådare när alla subjekten i ett rum är involverade i samma komplexa spel av sökande och synande?

“Life is largely a matter of expectation”, Horace

In her work, Sara Appelgren has shown insight and awareness for the subtleties in the relation between viewer and producer. She also works frequently on issues regarding the construction of meaning and how that is visually established or even forced upon us.

The exhibition “Set Up” consists of pictures chosen from two of her ongoing projects. In “Settings” (2005) she depicts interiors of foyers from several theatres and opera houses. The result is the creation of an “outer environment” that just like the original antechambers is meticulously prepared to raise expectations. In Sara’s work, the Foyer goes beyond its function as an intermediate area between the real and the act, and becomes an apt metaphor for the transition between the ordinary and the extraordinary.

In “Mingle” (2006), she presents spectators as social beings bonded to hierarchies of exclusion and acceptance. Unlike her early works, her characters are now expanding the boundaries of the room and defying established rules of social behaviour. Who is really the spectator when all the subjects in a room are engaged in the same complex game of searching and scrutinising?Krukmakargatan 28
#46735001171
kontakt@ak28.org
www.ak28.org