Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Riche Öppet mån 11.30-16.30, tis-fre 11.30-2,
lör 17-2 (Lilla baren)
Beata Fransson, Panorama för garderob, 2004
Beata Fransson, Panorama för garderob, 2004
Beata Fransson
curator: Sara Nordström
29 september-22 oktober
Vernissage fredag 29 september, kl 17.30-20


Beata Fransson arbetar framförallt med fotografi. Hennes praktik rör sig dock ofta över den traditionella fotografiska genregränsen och tangerar skulptur- och installationskonsten. Genom att göra arkitektoniska fotografiska installationer eller objekt bryter hon med det konventionella sättet att presentera fotografi – som platta tavlor på en vägg.

På restaurang Riche i Stockholm visas verk från ett projekt som hon kallar ”Fotografins prolog”. Sedan en tid tillbaka har hon tittat närmare på perioden innan fotografiet uppfanns (för drygt 170 år sedan). Projektet har växt fram ur ett intresse att se på fotografi från ett historiskt perspektiv och manifesterar sig i flera förgrenade verk.

Verket ”Panorama för garderob” (2004) – inspirerat av de tidiga panoramorna på 1780-talet – visas på en av toaletterna på Riche. Väggarna i toaletten är tapetserade med en bild föreställande ett naturromantiskt alplandskap. Samma bild reflekteras från en vägg till nästa och bildar en omslutande panoramavy. Den arkitektoniska installationen rymmer flera antiteser – den lilla människan möter det sublima, gudomliga med alla implikationer som det innebär. Det finns också en dubbelhet i att friheten som utsikten ger löfte om innehåller sin egen begränsning – det finns alltid ett ramverk och en horisont. Verket verkar föreslå att det finns flera sanningar och alltid två sidor på samma mynt.

Beata Fransson är född (1977) och uppvuxen på Lidingö utanför Stockholm. Hon har fått sin högre konstnärliga utbildning vid Konsthögskolan i Malmö, där hon tog magister examen i fri konst år 2004. Sedan 1999 har hon varit verksam som konstnär i framförallt Malmö och Stockholm. 2005 hade hon IASPIS ateljéstipendium för nyexaminerade konstskolelever. Hon har bland annat ställt ut på Liljevalchs konsthall, Hasseblad Center, Göteborgs konsthall, Rooseum och Galleri Signal. I november i år ställer hon ut på Zenshi Gallery i Tokyo.

Beata Fransson works with photography first and foremost. Her practice, however, often goes beyond the traditional photographic genre and touches upon sculpture- and installation art. By making architectural photographic installations or objects she breaks with the conventional way of presenting photography – as flat images on the wall.

At the restaurant Riche in Stockholm, pieces from a project which she calls “Photography’s prologue” is shown. More recently she has been looking closer at the period before the photograph was invented (for approximately 170 years ago). The project has developed from a common theme of looking at photography from a historical perspective and manifests itself in several diverse pieces.

The work “Panorama for wardrobe” (2004) – inspired by the early panoramas of the 1780s – is shown at one of the bathrooms at Riche. The bathroom walls are papered with an image depicting a nature romantic alp landscape. The same picture is reflected from one wall to the next and forms a surrounding panorama view. The architectural installation contains many antitheses – the small man meets the sublime, the divine with all implications involved in that. There is also an ambiguity in that the freedom the view gives promise of contains its own limitation – there is always a framework and a horizon. The piece seems to suggest that there are many truths and there are always two sides of the same coin.

Beata Fransson was born in 1977 and has grown up on Lidingö just outside of Stockholm. She pursued her higher education at Malmö Art Academy, from where she has an MA-degree in Fine Art. Since 1999 she has been working as an artist in, among other places, Malmö and Stockholm. In 2004 she received a IASPIS studio scholarship for newly graduated art student, which she pursued in 2005. She has, among other places, exhibited at Liljevalchs konsthall, Hasselblad Center, Göteborgs konsthall, Rooseum och Galleri Signal. In November this year she will have a show at Zenshi Gallery in Tokyo.Birger Jarlsgatan 4
#46854503560
calle.carboni@riche.se
www.riche.se