Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
FORUM - Nutidsplats för kultur Öppet mån-fre 12-17, övriga tider se hemsidan
Lars Wallsten, La Photographie Naturelle, 2006
Lars Wallsten, La Photographie Naturelle, 2006
Lars Wallsten
LA PHOTOGRAPHIE NATURELLE
23 september-22 oktober


Det är inte bara en speciell titel: La Photographie Naturelle. Den utmanar också föreställningar om avbildning och berör rötterna till dagens övervakningskultur. Bakgrunden är några teoretiska arbeten som Lars Wallsten gjort om kriminalfotografi och passfotografi. I en bok från mitten av 1800-talet nämndes metoden som (felaktigt) beskrevs som fotografisk men egentligen handlade om direkt avtryck. Människo- kroppen studerades i syfte att försöka finna det unika hos varje individ; en kod eller ett tecken. Stora förhoppningar knöts till örats form, som ett tidigt fingeravtryck. Likheterna med dagens identitetsindustri är slående. Som ett led i kampen mot terrorism och för att styra stora flyktingströmmar används avancerad digital teknik. Ansiktsigenkänning är en av flera identifieringsmetoder.

Lars Wallsten förknippas ofta med de uppmärksammade projekten om brottsplatser. I utställningen La Photographie Naturelle finns en liknande stark och allvarlig laddning. Ansikten - men inte som vi är vana att se dem. Ett utforskande av olika tekniker (analoga) har gått parallellt med sökande efter det lämpliga bilduttrycket.

It is not just a strange title: La Photographie Naturelle. It challenges the idea of representation as well the surveillance society of today. The background to the project is some theoretical works by Lars Wallsten about criminal photography and passport photography. In a book from mid-1800 was the method mentioned, wrongly described as photographic though it was more like an imprint. The scientific study of the human body was trying to find the individual uniqueness; the code or a sign. A lot of expectations were linked to the shape of the ear; like an early fingerprint. The similarities to the contemporary industry of identity, is striking. In war against terror or to handle the huge number of international refugees, advanced digital technology is used. Face recognition systems are one method among others.

Lars Wallsten is well known for his crime scene projects. In his show La Photographie Naturelle, there is a similar feeling of strong and charged seriousness. Faces, but not the way we are used to see them. The exploration of different techniques (analogue) has been parallel to the search for the right image expression.Sigtunagatan 14
#468342541
info@forumkultur.se
www.forumkultur.se