Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation Öppet tis-fre 12-16, lör-sön 12-17
Harun Farocki
Harun Farocki
Harun Farocki
Vernissage 20 september, kl 15-19


Index presenterar under Xposeptember den första svenska soloutställningen med den tyske filmaren Harun Farocki vars arbete alltsedan 60-talet varit en viktig referens för såväl andra filmare och konstnärer som medieteoretiker. Hans analytiska filmarbete är unikt både till omfånget, snart hundra filmer, och med tanke på den betydelse det haft för den samtida diskussionen kring bilden som språk och verktyg för politiska strukturer.

Fokus i utställningen ligger på verket ” Videogramme einer Revolution” från 1992. Filmen undersöker medias roll under den revolution som efter några dagar i december 1989 slutade med den rumänske diktatorn Ceausescus avsättande och död. Farocki arbetar i filmen endast med arkivmaterial från tiden vilket ger en tydlig bild av hur video/ TV -bilden inte bara skildrar historien utan skapar den. En central plats, och av grundläggande betydelse, för skeendena var TV- stationen i Bukarest. Ockuperad av demonstranter sände man utan avbrott under dessa dagar och blev på så vis en scen där delar av dramat utspelade sig inför kamerorna och tittarna. Demonstranternas allvar och ovana hantering av mediet kontrasterar mot och synliggör Tv-mediet i sig. ” ”Videogramme einer Revolution” är gjord i samarbete med den rumänske litteratur och medieteoretikern Andrei Ujica.

Index har även i samarbete med Farocki satt samman ett DVD bibliotek där 12 av hans filmverk finns representerade. I sammanställningen ingår ”Nicht löschbares Feuer”(1969) som behandlar användandet av napalm och den amerikanska kemiska industrins roll under Vietnamkriget samt enkanalsversioner av de senare verken ”Auge/Maschine I–III” och “Gegen-Musik”, vilka undersöker dagens olika visualiseringstekniker för t.ex. övervakning och inom industriell produktion.

I samband med vernissagen den 20 september gästar Harun Farocki Index och deltar i ett samtal kring sitt arbete tillsammans med filmvetare Trond Lundemo, Stockholms Universitet och Helena Holmberg, Index.
Utställningen presenteras i festivalens programtidning av Trond Lundemo.

Tack till Northern Star, Goethe-institutet Stockholm och Stockholms Läns bildningsförbund.


In connection with Xposeptember, Index presents the first Swedish solo exhibition featuring the German film-maker Harun Farocki, whose work has been an important reference for other film-makers and artists as well as for media theorists since the 1960s. His analytical use of film is unique, both with regard to the quantity of films he has made, almost one hundred, and the influence he has had on the contemporary discussion of image as language and tool for political structures.

The main focus of the exhibition will be “Videogramme einer Revolution” from 1992. The film deals with the role of the media during the revolution of December 1989 which, after a number of days, ended with the fall and death of the Romanian dictator Ceausescu. For his film, Farocki has chosen to work only with archive footage of the events; clearly indicating how video/ TV images not only describes history but actually create it. A central place in the Romanian revolution that was of fundamental importance to the course of events was the TV- station in Bucharest. Occupied by demonstrators the station broadcast non-stop throughout the events and became a stage where part of the drama took place in front of the cameras and the viewers. The demonstrators’ seriousness and inexperienced handling of the medium contrasts starkly with and reveals the structures of the TV- medium in itself. ”Videogramme einer Revolution” was made in collaboration with the Romanian media and literature theorist Andrei Ujica.

The exhibition also offers a Harun Farocki DVD library comprising twelve of his films. The collection includes “Nicht löschbares Feuer”(1969) which deals with the use of napalm and the American chemical industry’s role in the Viet Nam war and single-channel versions of his later works “Auge/Maschine I–III” and “Gegen-Musik”, which investigates various contemporary visualization techniques used, for example, for surveillance and in industrial production.

In connection with the opening on 20 September, Harun Farocki will visit Index and discuss his work with film theorist Trond Lundemo, Stockholm University and curator Helena Holmberg, Index. 5 pm.
Trond Lundemo presents Harun Farocki in the festival magazine.

Thanks to Northern Star, the Goethe Institute in Stockholm and Stockholms Läns Bildningsförbund.Kungsbro strand 19
#4686409492
index@algonet.se
www.indexfoundation.se
Onsdag 20 september, kl 17
Samtal med Harun Farocki, Trond Lundemo, Helena Holmberg
Lokal: Index
Fri entré