Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Filmform/Cinemateket 11 oktober, kl 19.00
Petra Lindholm, Reported Missing, 2003
Petra Lindholm, Reported Missing, 2003
HIT THE NORTH: INTE LÄNGRE SAMMA PLATS
63 min film och video på Cinemateket Stockholm
11 oktober, kl 19.00


Talar man om en avgränsning, som till exempel Europa, inbjuder man till funderingar över det som är utanför gränsen, eller det som rör sig på den. Urvalet visar filmer där faktiska och konstruerade gränser undersöks. Resor görs till geografiska platser, inre landskap genom världar av känslor.

Khaled D. Ramadan tillägnar sin film dem som är fångna i sina ursprungsländers identiteter, Lina Selander visar ett landskap filmat under två nattliga resor där utsträckningen tid är bortreducerad och enbart en meditativ yta kvarstår. I Reported Missing byggs känslor av saknad upp efter det som lämnas, medan Andrea Lange intensifierar rörelsen i tid och rum inför avresan. Mai Hofstad Gunnes gör en nedmontering av stadens och nationens symboler och utvecklar en fiktiv profetia. Jesper Fabricius tar utgångspunkt i platser under förvandling, det isländska landskapet och byggarbetsplatser, och utvecklar en bildpoesi i det cinematografiska språket. Spoon Jackson går med hjälp av poesin över fängelsemurarnas gränser.

Text: Gunnel Pettersson
Translated by Åsa Sandzen

Deltagare/participants:

Khaled D. Ramadan, Trap

Lina Selander, Inner Pond

Petra Lindholm, Reported Missing

Mai Hofstad Gunnes, One day all towers and spires will take off (The City Hall)

Andrea Lange, Movements in Sleep

Jesper Fabricius, Language is the House we Live in

Michel Wenzer, Three Poems by Spoon Jackson

Hit The North: No longer the same place

If one speaks about borders, such as Europe, it invites reflections on that outside of the border, or moving on it. The selection presents films investigating actual and constructed borders. Journeys are made to geographical places, inner landscapes through worlds of emotions.

Khaled D. Ramadan dedicates his film to the people trapped in the identities of their countries of origin, Lina Selander shows a landscape filmed during two nocturnal journeys, where the extension in time is reduced and only a meditative surface remains. In Reported Missing, feelings of loss arise after what is left behind, while Andrea Lange intensifies the movement in time and space before the departure. Mai Hofstad Gunnes dismantles the symbols of the city and the nation, and constructs a fictitious prophecy. Jesper Fabricius uses sites under construction as a starting point, the Icelandic landscape and construction sites, and develops a poetry of images within cinematographical language. Spoon Jackson transgresses the borders of the prison walls with the help of poetry.

Text: Gunnel Pettersson
Translated by Åsa Sandzen
Cinemateket: Borgvägen 1, Bio Victor Filmhuset
#4686518426
info@filmform.com
www.filmform.com