Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Lunds konsthall Öppet vardagar 12-17, tors 12-20, lör 10-17,
sön 12-17
Joachim Koester, The Kant Walks, 2004
Joachim Koester, The Kant Walks, 2004
Matthew Buckingham/ Joachim Koester
BUDSKAP FRÅN DET OSEDDA
30 september-26 november 2006
Vernissage fredag 29 september, kl 17–20


Matthew Buckingham (f.1963, USA) och Joachim Koester (f.1962, Danmark) ställer här för första gången ut i Sverige i mer omfattande skala. De har tidigare gjort en rad gemensamma konstprojekt, men i Lunds konsthall kommer deras konstnärskap att visas sida vid sida.

Utställningen kan ses som ett försök att väva samman två olika men besläktade konstnärskap. Bägge konstnärerna intresserar sig för hur den konceptuella konsten, filmen och litteraturen förhåller sig till underliggande berättelser. Utställningen omfattar filminstallationer, fotografiska och textbaserade verk.

Matthew Buckingham visar bl.a. verken A Man of the Crowd (filminstallation, 2003), Image of Absalon to Be Projected until It Vanishes (diabildsprojektion, 2001) och Situation Leading to a Story (filminstallation, 1999).

Joachim Koester visar bl.a. verken 1+1+1 (DVD, 2006), Message from Andrée (filminstallation, 2005), Morning of the Magicians (fotografier, 2005), The Kant Walks (fotografier, 2004) och Nordenskiöld and the Ice Cap (diabildsprojektion, 2000).

Till utställningen produceras två böcker med texter om och av respektive konstnär och omfattande verkdokumentation.

Anders Kreuger är curator för utställningen och redaktör för böckerna.

Messages from the Unseen

This will be the first larger-scale joint exhibition in Sweden by Matthew Buckingham (b 1963, USA) and Joachim Koester (b 1962, Denmark) who have collaborated on several projects. The exhibition at Lund Konsthall will, however, reflect their separate practices.

The exhibition can be seen as an attempt at "weaving together" these two artistic oeuvres, who are different but also closely related. Both artists are interested in conceptual art, film and literature, and how these relate to "the story behind". The exhibition includes film installations, photography and texts.

Matthew Buckinham will show A Man of the Crowd (film installation, 2003), Image of Absalon to Be Projected until It Vanishes (slide projection, 2001), Situation Leading to a Story (film installation, 1999) and other works.

Joachim Koester will show 1+1+1 (DVD, 2006), Message from Andrée (film installation, 2005), Morning of the Magicians (photographs, 2005), The Kant Walks (photographs, 2004), Nordenskiöld and the Ice Cap (slide projection, 2000) and other works.

Two books will be produced, with texts about each artist and a generous documentation of their recent work.

Anders Kreuger is curator of the exhibition and editor of the books.
Mårtenstorget 3, Lund
#4646355292
anders.kreuger@lund.se
www.lundskonsthall.se