UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Art for Social and Spatial Change 3-4 december
3-4 December
Mladen Stilinovic, from Chinese Business, 2009
Mladen Stilinovic, from Chinese Business, 2009WORK, WORK, WORK
- A series of seminars on art and labour
Seminarium #3
Det tredje och sista seminariet i en serie av tre kring frågor om arbete och konst under rubriken ” WORK, WORK, WORK”. Seminarieserien börjar med bilden av arbete, för att därefter diskutera organisationen av arbete inom konsten och slutligen avluta med vilken roll konsten kan påverka politiskt och socialt idag i relation till arbete och rum.

Art for Social and Spatial Change
En kväll med föreläsningar och en dag med rundabordssamtal. Dagarna syftar till att både sammanfatta och blicka framåt och utgår från frågan vad det innebär att handla idag. Vilka är våra möjligheter att agera inom konsten för att uppnå social och politisk förändring? Vilka är möjligheterna för kollektivt handlande och hur kan det organiseras? Vem äger och organiserar det arbete som genomförs? Vilka är erfarenheterna av arbete idag? På vilka sätt uttrycker sig konflikten kring arbetet på arbetsplatsen och i samhället?

Deltagare: Lars Bang-Larsen, Franco Berardi (Bifo), Raqs Media Collective, Nina Power, mfl.

Programmet cureras av Michele Masucci (konstnär) tillsammans med Cecilia Widenheim och Jonatan Habib Engqvist (Iaspis).

OBS! Anmälan krävs, skicka ett e-mail till Annika Enqvist, ae@iaspis.se. Skriv "3-4 december" i ämnesraden.


WORK, WORK, WORK
- A series of seminars on art and labour
Seminar #3
The third and final two-day seminar in a series about Art and Labour with the title “WORK, WORK, WORK”. The seminar series starts with the image of work, continue by discussing the organisation of work within art and conclude by turning to what role art can play on a political and social level with regard to work and space.

Art for Social and Spatial Change
An evening with lectures and presentations, and a day with round table discussions. Both days aim at summarizing the past and talking about the future revolving around the question of what it means to take action today.

What are our possibilities to act within an artistic practice in social and political change? What is the potential of collective action and how can it be organized? Who owns and organizes executed labour? What are the contemporary experiences of work? In what way are workers conflicts expressed in the workspace and in society?
Participants: Lars Bang-Larsen, Franco Berardi (Bifo), Raqs Media Collective, Nina Power, among others.

The program is curated by Michele Masucci (artist) together with Cecilia Widenheim and Jonatan Habib Engqvist (Iaspis).

Please register by sending an e-mail to Annika Enqvist, ae@iaspis.se. Mark the email: "3-4 December".

For further information please contact Iaspis Project Manager Jonatan Habib Engqvist, jhe@iaspis.se>Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr
Språk: engelska
Language:English