UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Om Xposeptember

XPOSEPTEMBER är ett projekt som initierades av föreningen Stockholms Fotofestival.

Sedan 1998 är Xposeptember ett evenemang för fotografisk bild i alla dess former - stillbild och rörlig bild - som hålls vartannat år i Stockholm. Under de tio år som gått sedan starten har Xposeptember varit en plattform som samlar olika aktörer till en diskussion kring fotografisk bild och samtida visuell kultur.

About Xposeptember

XPOSEPTEMBER is a project initiated by the association Stockholm Fotofestival.

Since 1998 Xposeptember is an event for photographic image in all forms, still image as well as moving image, taking place in Stockholm every other year. During the ten years of existence, Xposeptember has been a platform where different actors within the photographic field can join together for a discussion about photographic image and contemporary visual culture.Xposeptembers styrelse / Xposeptember board:

Helena Holmberg, chairman - curator Index - The Swedish Contemporary Art Foundation

Kim Einarsson, Konsthall C

Trond Lundemo, Stockholm university

Marti Manen, Cervantes institute Stockholm

Michele Masucci, artist

Lisa Rosendahl, BAC Visby

Giorgiana Zachia; Romanian Culture Institute of Stockholm


För mer information:
xposeptember@gmail.com