UTSTÄLLNINGSPLATSER och ADRESSER / EXHIBITION VENUES and ADDRESSES

Medverkande / Participants

EXHIBITION:
MATEI BEJENARU
GETA BRATESCU
CLAIRE FONTAINE
KAJSA DAHLBERG
SASKIA HOLMKVIST
KEN JACOBS
BJÖRN LÖVIN
MARIA RUIDO
JIRI SKALA
TAMAS ST.AUBY
RASA TODOSIJEVIC
CLAUDIA ULISSES
FILMPROGRAMME MODERNA MUSEET:
•13.11• JEAN-LUC GODARD
•16.11• 10 MINs WITH THE WORKING CLASS
•11.12• IMAGES OF WORK, WORKING IMAGES
•15.01• KEN JACOBS PERFORMANCE
SEMINARS AT IASPIS:
•20.11• REPRESENTATIONS OF LABOUR
•27-28.11• BAC WORKSHOP AT IASPIS: On the Conditions of Production
•3-4.12• ART FOR SOCIAL AND SPATIAL CHANGE
ADDITIONAL EVENTS
•30.11• GEOFFREY BATCHEN LECTURE AT INDEX
•25.4•FILMPROGRAMME AT E-FLUX
•25.4•IMAGE AT WORK PUBLICATION RELEASE
Images of Work, Working Images Moderna Museet, biografen.
Lördag 11 december, 14.00
still from video copy (Prelinger Archive, www.archive.org)
still from video copy (Prelinger Archive, www.archive.org)Images of Work, Working Images:
On the Functional Aesthetics of Industrial Films
Introduktion av Patrick Vonderau

Vad kan vi lära oss av industrifilmer och hur ska vi beskriva deras estetiska värde? De allra flesta av dessa filmer saknar både individuell stil och upphovsman. De har skapats för att fylla en funktion snarare än för att uttrycka någonting eller framföra en samhällsanalys, och talar till publiken med en ”företagsröst” snarare än att låta andra komma till tals. Filmspråket är starkt knutet de uppgifter det har att lösa och därmed också till de företag som beställt filmerna.

Dessa filmhistoriens föräldralösa barn har ingen annan plats eller annat liv än den givna industriella uppgiften. De påminner om minnesanteckningar, företagsbroschyrer och andra former av ”grå litteratur”. Trots, eller kanske på grund av, detta så kan dessa filmer ge oss en estetisk upplevelse som känns både bekant och besynnerligt främmande. Under de senaste tio åren har industrifilmen också börjat fungera som ett stöd för minnet, en nostalgisk avstickare in i det förflutna som möjliggjorts tack vare en ny arkiveringspolicy. I en bok om Betriebskinematographie från 1919, pekar Walter Lassally på industrifilmens förunderliga och efemära egenskaper. Han skriver: ”Rörliga bilder är det perfekta mediet för att skildra arbetsprocesser, eftersom filmen återger rörelser, vilket är kärnan i allt arbete.” Det är företagets rörelser, den levande, arbetande kroppen, som ger industrifilmen dess form och skänker oss nya fascinerande inblickar i de industriella arbetsprocessernas estetiska infrastruktur.
Patrick Vonderau

Programmet är sammanställt av Patrick Vonderau (Stockholms universitet) i samarbete med Nico de Klerk (Eye Film Institute Netherlands) och Trond Lundemo (Stockholms universitet).

Tack till Eye Film Institute Netherlands (Amsterdam), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Amsterdam), Deutsche Kinemathek - Museum für Film Und Fernsehen (Berlin), ThyssenKrupp AG Konzernarchiv (Duisburg) och Prelinger Archives (San Francisco).


Filmlista, se nedan!


Images of Work, Working Images:
On the Functional Aesthetics of Industrial Films
Introduction by Patrick Vonderau

What kind of evidence do industrial films provide us with, and how do we account for their aesthetical value? The broad majority of these films lacked both a distinctive style and authorship. They were designed for organizational functionality rather than for expression or social analysis, and addressed their audience with a corporate ‚voice’ rather than lending this voice to others. They radically tied their formal devices to entrepreneurial tasks and, by doing so, also to the form of the company which had commissioned their production.
These ‚orphans’ of film history have no place and no life other than the industrial task at hand. They seem like memos, company brochures, and other forms of “grey literature,” ephemeral to media culture. Despite, or precisely because of this, they may provide us with an aesthetical experience both familiar and strangely uncommon. Over the last ten years or so, industrial films have also turned out to be an object of memory, of nostalgic detours to the past stimulated by new archival policies. In an early book on Betriebskinematographie dating back to 1919, Walter Lassally already noted this wondrous, yet ephemeral quality of industrial film when he remarked: „Motion pictures are the ideal medium to depict work processes, as the film renders movement, the core element of all work.“ It is the movement of the company, the living body of work, which lends its form to industrial films, providing us with fascinating new insights into the aesthetic infrastructure of industrial work processes.

Patrick VonderauFilms included in the programmme:

COMMENT SE FAIT LE FROMAGE EN HOLLANDE
France (Pathé Frères) 1909 | d: Alfred Machin
35mm full frame | b&w | French or English titles | 191m | 9’

RIJSTBOUW IN JAPAN
original title LA RÉCOLTE DU RIZ AU JAPON
France (Pathé Frères) 1910
35mm full frame | stencilling | Dutch titles | 65m | 3’ | 18fps
[English translation available]

BÄCKEREI
France (Pathé Frères – Imperium Film) 1912
35mm full frame | b&w | German titles | 188m | 11’| 18fps
[about Uneeda Biscuits]

HET MAKEN VAN CONSERVEN-FLESSCHEN
translated title THE MANUFACTURE OF PRESERVATION JARS
Germany (DLG) 1920
35mm full frame | tinting | Dutch titles | 197m | 9’ | 18fps

SCHAFFENDE HÄNDE. HEINRICH ZILLE
Germany 1926, Dir: Hans Cürlis
16mm, 3,5 minutes.

FIAT
Italy (Istituto Luce) [1925]
35mm full frame | b&w | French titles | 199m | 10’

FIGURANTEN IN HOLLYWOOD original title HOLLYWOOD EXTRA GIRL
translated print title HOLLYWOOD EXTRAS
USA (Paramount) 1935
35mm | b&w | optical mono | English spoken | 280m | 10’

TRAINING ANALYSIS OF TOILET-SOAP PRESSING
Great-Britain, 1938
dvd | b&w | English & French titles | 7’

THE YOUR NAME HERE STORY
USA (Calvin Company), 1962
DVD | colour | English spoken | 10’

GLAS
Netherlands, 1958 | d: Bert Hanstraa
35mm | colour | 11’

ONLY THE FOGS ARE GREY, eng version of: NUR DER NEBEL IST GRAU
Germany, 1960 | d: Robert Menegoz
35mm | colour | 25’ BETACAM SP

The programme is compiled by Patrick Vonderau (Stockholm University) in collaboration with Nico de Klerk (Eye Film Institute Netherlands) and Trond Lundemo (Stockholm University).

We thank Eye Film Institute Netherlands (Amsterdam), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Amsterdam), Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen (Berlin), ThyssenKrupp AG Konzernarchiv (Duisburg) and Prelinger Archives (San Francisco) for their cooperation.

Moderna Museet
Skeppsholmen, Stockholm
+46 8 519 552 00 www.modernamuseet.se