Utställningar

ak28
Allmänna Galleriet 925
Botkyrka Konsthall
Brändström & Stene, 1
Brändström & Stene, 2
Brändström & Stene, 3
Candyland
Centrum för fotografi
Clarion Hotel Stockholm
Etnografiska Museet, 1
Etnografiska Museet, 2
femkul
Filmform/Cinemateket
FORUM - Nutidsplats för kultur
Forum för levande historia
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Galleri Kontrast, 1
Galleri Kontrast, 2
Geist
Haninge konsthall
Hotel Diplomat
Index– The Swedish Contemporary Art Foundation
Judiska Museet i Stockholm
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Högskolan för Fotografi
Konst-ig
Kulturhuset - Lava
Kulturhuset, 1
Kulturhuset, 2
Liljevalchs & Blå Porten
Lunds konsthall
Mångkulturellt centrum, 1
Mångkulturellt centrum, 2
Mångkulturellt centrum, 3
Marabouparken annex
Mia Sundberg Galleri, 1
Mia Sundberg Galleri, 2
Midsommargårdens Fotoklubb
Moderna Museet
Motiv
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche
Skulpturens Hus
Statens ljud- och bildarkiv
Stockholms Stadsmuseum
Sundbybergs Fotoklubb
Suomi Galleri
SVT, ABC
Tensta Konsthall
Tjeckiska centret
Tema

XPOSEPTEMBER 2006 kommer att kretsa kring temat Europa. Sedan östblockets fall har Europa genomgått en omvälvande social och politisk förvandling. Det ter sig inte längre självklart var Europa börjar eller slutar, och därmed inte heller vem som egentligen kan kalla sig europé. I en tid av EU-utvidgning, men också av tendenser till en ökad slutenhet gentemot omvärlden står Europa inför många viktiga vägval. Hur definieras de sociala koder som präglar vår europeiska identitet? Ger dessa definitioner plats för en växande etnisk mångfald? Vilken roll spelar den fotografiska bilden i konstruktionen av en europeisk identitet?

År 2006 är tillägnat mångkulturen i Sverige. Med temat Europa vill vi ansluta oss till Mångkulturåret, och göra det genom att framförallt rikta blicken mot oss själva. I Europa idag existerar en mångfald av kulturer, etniska grupper och religioner. Vilket Europa kan vi samlas kring? Kan insikten att Europa på sätt och vis är en illusion vara en tillgång och skänka en frihet att definiera Europa på ett nytt sätt?


Theme

XPOSEPTEMBER 2006 will focus on the theme Europe. Since the fall of the wall in1989, Europe has experienced a thorough transformation in the social and political areas. Where the border of Europe lies is no longer evident, and thereby has also the question about who is a European, and who is not, become more open for debate. In a time when we see conflicting tendencies of growth and containment there are important questions to be asked; how are the social codes for European identity being defined? Will the current striving for definitions leave any space for ethnical diversity and why is the issue of identity so frequent right now? What role is the visual culture and the photographic image playing in the construction of European identity?

The Swedish government has dedicated the year 2006 to multi-cultural issues. By choosing the theme Europe for the next edition of the festival we want to connect to the discussion by directing our attention to ourselves and our multicultural part of the world. In today’s Europe exist a variety of ethnical groups, cultures, and religions. What idea of Europe could we gather around? Could the understanding of Europe as being something of an illusion present us with a freedom to define Europe in new ways?


Xposeptembers styrelse / Xposeptember board:

Helena Holmberg, ordförande - intendent Index

Kari Andén-Papadopoulos, universitetslektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet.

Frida Cornell - oberoende curator

Niclas Östlind - intendent Liljevalchs konsthall

Leif Magnusson – chef Mångkulturellt centrum i Botkyrka

Gunilla Muhr – intendent Centrum för Fotografi
För mer information:

info@xposeptember.se