Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
ALP galleri Peter Bergman Öppet tis-lör 12-17
Lead on...C-print, 2004
Lead on...C-print, 2004
Stefan Otto NYA ARBETEN
26 augusti – 25 september


Stefan Otto är aktuell med sin andra separatutställning på galleriet. I Stefan Ottos bildvärld spelar motsatsförhållanden en stor roll. Återkommande som tematik är tiden och avsaknaden av densamma. Likaså återfinns ofta skillnaden mellan ljus och mörker. I Stefan Ottos video- och fotoarbeten frammans en känsla av att befinna sig på en resa bortom tid och rum. Ett slags melankoliskt skådespel utan någon som helst berättelse. Upplevelsen i hans arbeten ligger i det mest fantastiska och högst overkliga förknippat med mänskligheten och världen, men också den oro som här ständigt gör sig påmind. På utställningen visas nya fotografier och videor.


Stefan Otto is actual for his second solo exhibition at the gallery. In Stefan Ottos visual world the opposites have an important part. The recurring theme is the time, and the timeless. Likewise there is often a divergence between lightness and darkness. Stefan Ottos photo- and videoworks raises the feeling of being on a trip beyond time and context. A melancholic drama, without any kind of narrative structure. The experience of his works is based on the most fantastic and highly unreal, connected to being a human and the world itself, but also the anxiety that always remind us. On the exhibition Stefan Otto shows new photographies and videoworks.
Riddargatan 35
#46 8 6616110
peter@alpgallery.com
www.alpgallery.com