Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
. XPOSEPTEMBERS PROGRAM STARTAR TORSDAG 9 SEPTEMBER. HELA PROGRAMMET PRESENTERAS NEDAN, UNDER ÖPPNINGSHELGENS PROGRAM. VÄLKOMNA!
.. Lördag 11 september - Söndag 12 september

Öppningshelg

XPOSEPTEMBER ÖPPNINGSHELG / INLEDNING


Xposeptember inleder festivalmånaden med två heldagars seminarier i Hörsalen på Kulturhuset. Som en del av seminariehelgen presenteras även ett urval filmer i Studio 3. Se program nedan.

Under helgen öppnar också Xposeptembers informationscentrum som sedan håller öppet under hela månaden. Informationscentret kommer att finnas på Vån 3, i anslutning till utställningen ”Instabilt – Ny Svensk Fotografi”.

I Studio 3, på samma våning, arrangerar festivalen programverksamhet under hela månaden, för att avsluta söndag den 3 oktober 2004 med ett heldagsseminarium. Hela programmet presenteras nedan samt i programtidningen.
Seminarier och artist talks arrangeras även på andra platser, se program nedan.

Xposeptember publicerar en progamtidning som kommer att finnas som bilaga i Nöesguiden samt hos alla deltagande institutioner och på informationscentret i kulturhuset. Progamtidningen innehåller information om hela programmet samt redaktionellt material.


XPOSEPTEMBER ÖPPNINGSHELG / ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Lördag 11 september:

Tema: Fotografins meningsskapande kraft i relation till samhället som politisk struktur.

En diskussion kring de konventioner som styr hur vi väljer att skildra vår samtid och vilka faktorer som konstituerar det vi uppfattar som en relevant bild av oss själva och samtiden.

14.00 – 14.15 Inledning: Helena Holmberg och Niclas Östlind.

14.15 – 15.00 Kari Andén-Papadopoulos: “The Power of Photojournalism: Image War, International Politics and the Abu Ghraib Scandal”

15.15 – 16.00 Ken Lum

Paus

16.30 – 17.15 Stefan Jonsson: “Civilized and Barbarian: The Image of the People in Contemporaray Culture”

17.30 – 18.15 Phil Collins: “Why Can´t I Be You”Söndag 12 september:

Tema: Bilden och det visuellas ställning idag.

Den visuella kulturen utmärker sig alltmer genom sin intensitet och förmåga att omsluta de flesta aspekter av samhället. En stark rörelse i riktning mot en upplevelseinriktad kultur, såväl inom media som konst, påverkar vårt förhållande till det visuella fältet som helhet. Vad innebär det för bilden som ett kritiskt redskap för tolkning och diskussion? Är den fotografiska bilden som ett kritiskt redskap fortfarande möjlig i en upplevelseorienterad kultur?

14.00 – 14.15 Inledning: Helena Holmberg och Niclas Östlind.

14.15 – 15.00 Frits Gierstberg: “Experience. The Media Rat Race - media strategies in a media saturated world.”

15.15 – 16.00 Charlotte Cotton: “Imperfect Beauty: what happens to fashion photography when it is exhibited in art galleries.”

Paus

16.30 – 17.15 Timothy Druckrey: Shock Waves: Fugitive Realities, Situated Realities, Situational Realities in ‘ Post- Photography.’”

17.30 – 18.15 Eyal Weizman: “ Builders and warriors”

Föreläsare:

Kari Andén-Papadopoulos (Sverige)
Kari Andén-Papadopoulos är universitetslektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK, Stockholms universitet. Hon forskar och skriver om bl.a. bildjournalistik i press och TV, fotohistoria och visuell kultur och har utgivit böckerna ”Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press.”, 2000 och ”Dold kamera. I sanningens tjänst?” ,2003. Kari Andén-Papadopoulos ingår i styrelsen för Xposeptember.

Ken Lum (Kanada)
Ken Lum är en konstnär verksam i Vancouver, Kanada, där han även är professor vid University of British Columbia. Hans arbeten tar ofta sin utgångspunkt i frågor kring hur identitet konstrueras och dialektiken mellan det privata och det offentliga. Han har gjort ett flertal fotografiska projekt i stadsrummet, där han använder sig av annonstavlans estetik i kombinationer av bild och text. Ken Lum har deltagit i ett stort antal internationella utställningar och biennaler som t.ex. Johannesburg Biennalen 1997, Sáo Paulo Biennalen 1998, Venedig Biennalen 2001 och Dokumenta 11, 2002

Stefan Jonsson (Sverige)
Stefan Jonsson är författare och forskare och verksam som kritiker på Dagens Nyheter. Han har utgivit flera böcker om modernismens litteratur och kultur och om samtida estetiska och politiska frågor, t.ex. trilogin ”De andra: Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism” (1993), ”Andra platser: En essä om kulturell identitet” (1995) och ”Världens centrum: En essä om globalisering” (2001). Hans senaste bok ”Scoresbysundhistorier: Fotografi, kartläggning, kolonisering” (tillsammans med Pia Arke)" utkom 2003.

Phil Collins (Engand)
Phil Collins är en konstnär baserad i Brighton. Han har arbetat och ställt ut på ett flertal olika platser t.ex. Belfast, Belgrad, New York och Bagdad. Rastlös och otröttlig har han gjort olika strövtåg inom bl.a. performancekonsten och i curatorsrollen. Mest känd är han dock för sina fotografier och videoverk. Collins utforskar inte sällan konstruktionen av identiteter; individens, den gemensamma, subkulturella och nationella. Hans första bokverk I only want you to love me publicerades nyligen som en del av Brighton Photo Biennial. Kommande utställningar inkluderar Romantic Detachment på PS1, New York.

Frits Gierstberg (Holland)
Frits Gierstberg är utställningschef vid Nederlands fotomuseum, Rotterdam. Hans utställningsprojekt omfattar bl.a. ”Conditions Humaines, Portraits Intimes”,’Montreal, 1999 och ”STILL/MOVING”, Kyoto, 2000. Frits Gierstberg var 2000 huvudcurator för Foto Biennale Rotterdam som även utgav” Positions Attitudes Actions. Social and political commitment in photography.”. 2003 var han medcurator för biennalens utställning ”Experience” och, tillsammans med Bas Vroege, redaktör för boken med samma titel.

Charlotte Cotton (England)
Charlotte Cotton är utställningschef vid The Photographers Gallery, London. Hon var tidigare intendent för fotografi vid Victoria & Albert Museum, London och har författat ett flertal böcker. Under hösten 2004 utkommer ” The Photograph as Contemporary Art”. Hon har bl.a. varit curator för utställningarna ”Imperfect Beauty: The Making of Contemporary Fashion Photographs”och ”Attitude: A History of Posing”, London, 2000, och ”Stepping In and Out: Contemporary Documentary Photography”, London, 2002.

Timothy Druckrey (USA))
Timothy Druckrey är en curator, skribent och redaktör som bor och arbetar i New York. Han föreläser internationellt om elektroniska mediers sociala påverkan, representationens transformation och kommunikation i interaktiv och nätverksbaserad miljö. Han undervisar för närvarande som Critic in Residence vid MICA och är gästprofessor vid Universität für angewandte Kunst, Wien.

Eyal Weizman (Israel)
Eyal Weizman är praktiserande arkitekt i Tel Aviv och London. Han har tillsammans med Yehezkel Lein författat en rapport med titeln ”Land Grab” som handlar om överträdelser mot de mänskliga rättigheterna i samband med stadsplanering på Västbanken samt är, tillsammans med Rafi Segal, författare till ”A Civilian Occupation, The Politics of Israeli Architecture”. Projektet ”The Politics of Verticality” är en av utgångspunkterna för den uppmärksammade utställningen ”Territories.”. Eyal Weizman arbeten finns tillgängliga på www.opendemocracy.net.


Tid: 14 – 19, biljett försäljning från kl 12.00
Lokal: Hörsalen, Kulturhuset
Telefon: #4686435725
office@xposeptember.se
www.xposeptember.se
Entré: en dag 100 sek, två dagar 160 sek, studerande fri entré
Föranmälan till: office@xposeptember.se
Förbeställda biljetter hämtas i Xposeptember infocentrum senast kl 13.
Biljetter säljs också i Xposeptember infocentrum från kl 12.
Språk: engelska
Mer information finns i Xposeptembers programtidning.

Öppningshelgens seminarier arrangeras av Xposeptember i samarbete med ABF, Iaspis, Statens Konstråd, Stockholms Universitet Konstvetenskapliga Institutionen och Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMK samt med stöd av Statens Kulturråd, Stockholms Kulturförvaltning, Stockholms Läns Bildningsförbund och Landstingets Kulturförvaltning.


XPOSEPTEMBER ÖPPNINGSHELG / FILMPROGRAM

Som en del av seminariehelgen visar Xposeptember 3 filmer i Studio 3,
Phil Collins ”Real Society”, Jasmila Zbanic: ”Images from the corner” och Kajsa Dahlberg ”Whiteout”.
Filmerna visas kontinuerligt under öppettiderna. Fri entré. Läs mer i Xposeptembers programtidning!
040909 Torsdag 9 september

Föreläsning

CRICKET ETT SPEL MED IDENTITETER

Hur kom det sig att en indisk prins spelade i Englands landslag för hundra år
sedan? Varför var cricket den enda sport som Bob Marley intresserade sig för? Och
hur kom det sig att Gandhi började kritisera kastsystemet?
Mer än någon annan idrott har cricket symboliserat det gamla brittiska imperiet.
Därmed har sporten också fått en viktig betydelse i de före detta kolonierna, inte
minst för hur man definierar den nationella identiteten. Peter Karlsson, redaktör och cricketentusiast föreläser.

Tid: 18.00
Lokal: Mångkulturellt centrum Botkyrka, hörsalen
Adress: Fittja gård
Telefon: 08- 530 625 68
info@mkc.botkyrka.se
www.mkc.botkyrka.se
Fri entré

Arrangeras av: Mångkulturellt centrum Botkyrka i samarbete med Jesper Nordahl och Index
040909 - 040910 Torsdag 9 september – Fredag 10 september

Symposium

Fotohistoriskt symposium på Moderna Museet och Kungl. biblioteket i Stockholm.

FROM NORDIC LANDSCAPES TO NORTH AMERICAN INDIANS – CURRENT TRENDS IN NORDIC AND INTERNATIONAL HISTORY OF PHOTOGRAPHY

Var står nordisk fotohistorisk forskning idag? Vad finns dokumenterat och vilken plats har vi internationellt? Hur ser framtiden ut? Under symposiet kommer några av de ledande forskarna inom området i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige presentera pågående projekt.

Symposiet behandlar även Edward S. Curtis kända verk The North American Indian (1907–1930), en fotohistorisk skatt som ingår i Kungl. bibliotekets samlingar. Frågor kring genus och ras samt hur man har skildrat ”den Andre” genom fotohistorien uppmärksammas och diskuteras.

Bland föreläsarna finns: Hans Christian Adam (Göttingen), Anna Auer (Wien), Eva Dahlman (Stockholm), Lena Johannesson (Göteborg), Sigrid Lien (Bergen), Saskia Ooms (Paris), Annette Rosengren (Stockholm), Mette Sandbye (Köpenhamn), Leena Saraste (Helsingfors), Johan Swinnen (Bryssel) och Anna Tellgren (Stockholm)

Anmälan senast den 6 augusti carina.bromark@kb.se, Anmälningsavgift 120 Euro.

Tid: ca 9.30 – 17.00
Lokal: Moderna Museet och Kungl. biblioteket
Adress: se respektive institution
Telefon: #46 8 4634183
www.kb.se/kob/ESHP.htm
Anmälningsavgift 120 Euro
Arrangeras av: Moderna Museet och Kungl. biblioteket i Stockholm i samarbete med European Society for the History of Photography (ESHPh) och Xposeptember Stockholm Fotofestival.
040910 Fredag 10 september

Konsert

ROTORELIEF / ANEMIC CINEMA

Som en del av Moderna By Night och Man Ray utställningen framförs Rotorelief av Ivo Nilsson. som är skriven direkt för Kammarensemblen. Konserten inleds med Marcel Duchamps och Man Rays kortfilm Anemic Cinema från 1926. Musiken bygger på filmen som visar 9 roterande reliefer av Duchamp och är 6 minuter lång.
Fotografier och fotogram av Man Ray visas i utställningen på samma plan i Moderna Museet från och med 4 september. Se vidare under Utställningar.

Tid: 18 - 24
Lokal: Moderna Museet, entré sjösidan
Tel: 8 51955200
info@modernamuseet.se
www.modernamuseet.se
Entréavgift: Biljetter säljs i Butiken MM Entré: 60 kr/50 kr

Arrangeras av: Moderna Museet
040913 Måndag 13 september

Artist talk

PER HÜTTNER

Per Hüttner är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm 1988-93 och på Hochshule der Künst i Berlin 1991-92. Han har under de senaste åren bott och verkat i bl.a. Stockholm, London, Los Angeles och Paris. I samband med att han visar serien Jogging in Exotic Cities på Blå Porten/Liljevalchs berättar han om det arbetet och andra delar av sitt konstnärskap.

Tid: 18.00
Lokal: Blå Porten
Adress: Djurgårdsvägen 64
Telefon: 08-508 31 330
info@liljevalchs.stockholm.se
www.liljevalchs.com
Fri entré

Arrangeras av: Liljevalchs Konsthall
040913. Måndag 13 september

Föreläsning

BILDER BERÄTTAR, MEN VAD?

Bildberättelsen kan vara enkel och tydlig men också dölja något. Den kan både förskräcka och förtjusa som nyhets – och reklambilder ofta gör. Bo Bergström, författare och utbildare, reder ut begreppen för dig som fascineras av bilder eller är intresserad av bilder i allmänhet.

Tid: 18.00
Lokal: Fotografins Hus/ Minbyrån
Adress: Slupskjulsv. 26A, Skeppsholmen
Telefon: 08- 70203 45
sff@sfoto.se
www.sfoto.se
Fri entré

Arrangeras av: Svenska Fotografers Förbund
040914 Tisdag 14 september

Artist talk

JOHN GOTO OCH CLARE STRAND

John Goto och Clare Strand berättar om sitt arbete och presenterar sin aktuella utställning på Fotografins Hus.

Tid: 19.00
Lokal: Fotografins Hus, Minbyrån
Adress: Slupskjulsv. 26A, Skeppsholmen
Telefon: 08- 530 625 68
info@fotografinshus.se
www.fotografinshus.se
Fri entré
Språk: engelska

Arrangeras av: Fotografins Hus
040915 Onsdag 15 september

Artist talk

PHILIP-LORCA DICORCIA

Den amerikanske fotografen Philip - Lorca diCorsia samtalar med konsthallschef David Neuman kring sitt arbete med utgångspunkt i utställningen ”A Storybook Life” på Magasin 3, som öppnar 18 september.

Tid: 18.00
Lokal: Studio 3, Kulturhuset
Telefon: 08 – 545 680 40
art@magasin3.com
www.magasin3.com
Fri entré
Språk: engelska
Arrangeras i samarbete med Magasin 3
040916 Torsdag 16 september

Föreläsning

KONSTHALLSCHEF BO NILSSON FÖRELÄSER OM ANDY WARHOL OCH FOTOGRAFIN

Andy Warhol var en av de första att använda bilder från massmedia – främst fotografier från dagstidningar – i sina egna arbeten, men han var också själv en närmast notorisk fotograf. I tusentals bilder har han skildrat sitt eget liv, sina vänner och kollegor från konstvärlden och jetset-kretsarna i New York. Liljevalchs chef Bo Nilsson berättar om Warhol och hans förhållande till fotografi i olika former, med utgångspunkt i utställningen på Liljevalchs Konsthall som öppnar den 2 oktober.


Tid: 18.00
Lokal: Studio 3, Kulturhuset
Telefon: 08 - 508 31330
info@liljevalchs.stockholm.se
www.liljevalchs.com
Fri entré

Arrangeras i samarbete med Liljevalchs Konsthall
040918 Lördag 18 september

Workshop/happening

AUDIENCE CUT

Workshop med Lars Siltberg och Nils Claesson.
Ett trettiotal personer presenterar och visar sina favoritklipp, "scener" ur film- och videohistorien. Max 5 min långa och som kortast 30 sekunder. Formen är öppen och därmed kan man komma och gå som man vill. Var med: anmäl dig till info@crac.org


Tid: 15.00 till 21.00
Lokal: CRAC
Adress: Åsögatan 176
Telefon: 08 650 40 90
info@crac.org
www.crac.org
Fri entré

Arrangeras av CRAC
040921 Tisdag 21 September

Föreläsning

LEIF WIGH

Anna Riwkin - Porträtt av en fotograf

Leif Wigh, intendent vid Moderna Museet 1973-2004 med ansvar för fotografisamlingen, föreläser kring den svenska fotografen Anna Riwkins stora produktion.


Tid: 15.00
Lokal: Hörsal D8, Universitetsvägen 10 D, Frescati
Telefon: 08-16 33 54
info@xposeptember.se
www.arthistory.su.se
Fri entré

Arrangeras av Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
040921 Tisdag 21 September

Artist talk

MIRIAM BÄCKSTRÖM

Miriam Bäckström, just nu aktuell med en utställning på Iaspisgalleriet, samtalar med Anders Kreuger , curator och skribent.

Tid: 18.00
Lokal: IASPIS, Projektateljén, Fredsgatan 12, 4tr
Telefon: 08 402 35 77
info@iaspis.com
www.iaspis.com
Fri entré

Arrangeras av IASPIS
040921. Tisdag 21 September

Föreläsning

ANNA TELLGREN

Anna Tellgren, ny intendent för fotografi på Moderna Museet, presenterar sig själv genom några utvalda konstnärsskap.

Under föreläsningen kommer museets roll på det fotografiska fältet att diskuteras - möjligheter och utmaningar - samt favoriter och förebilder ur fotohistorien att presenteras.


Tid: 18.00
Lokal: Studio 3, Kulturhuset
Telefon: 08 6435725
info@xposeptember.se
www.xposeptember.se
Fri entré

Arrangeras av Xposeptember
040923 Torsdag 23 September

Samtal

RÄDDA BILDEN

Staffan Brunius, Etnografiska Museet och Tony Sandin, fotograf, samtalar kring museets samling av fotografier av indianer, med utgångspunkt i den aktuella utställningen Rädda Bilden.

Tid: 13.00
Lokal: Etnografiska museet
Adress: Djurgårdsbrunnsvägen 34
Telefon: 8 51955000
info@etnografiska.se
www.etnografiska.se
För uppgift om entréavgift kontakta museet.

Arrangeras av Etnografiska Museet
040923 Torsdag 23 September

Seminariekväll

I CURTIS FOTSPÅR

Lasse Mellberg och elever från kursen Det fotografiska hantverket på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö talar om fotogravyren i dag, med anledning av
utställningen ”The North American Indian” med verk av Edward S. Curtis.

Tid: .18.oo
Lokal: Hörsalen, Kungl.biblioteket...
Adress: Humlegården
Telefon: 08 - 463 40 00
kungl.biblioteket@kb.se
www.kb.se
Fri entré

Arrangeras av: Kungl.biblioteket
040928 Tisdag 28 September

Föreläsning

JENS ASSUR

"Och himlen därovan"

Jens Assur, en av Sveriges ledande bildjournalister, berättar om gamla och nya fotografiska projekt.


Tid: 15.00
Lokal: Hörsal D8, Universitetsvägen 10 D, Frescati
Telefon: 08-16 33 54
info@xposeptember.se
www.arthistory.su.se
Fri entré

Arrangeras av Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
040928. Tisdag 28 September

Seminariekväll

PLATTFORM FOTOGRAFI

Plattform Fotografi är ett diskussionsforum inom ramen för CFF, Centrum för Fotografi.
Denna gång behandlar Plattform Fotografi kontextens betydelse för bildens meningsproduktion på så väl mikronivå som makronivå.

Karin Becker, Professor vid JMK, Stockholms universitet och vid tema Q, Linköpings universitet, talar under rubriken "Vardagsbilder som världshändelser".

Maria Lantz, fotograf och konstnär, talar under rubriken "Fotografi, kontext, politik"

Inledning: Gunilla Muhr, intendent CFF

Tid: 18.00 – 20.00
Lokal: Studio 3, Kulturhuset
Tel: 8 640 20 95
info@centrumforfotografi.se
www.centrumforfotografi.com
Fri entré

Arrangeras i samarbete med CFF, Centrum för Fotografi
040930. Torsdag 30 September

Artist talk

JUAN PEDRO FABRA GUEMBERENA

Juan Pedro Fabra Guemberena har under de sista åren uppmärksammats internationellt för sina fotografiska och videobaserade arbeten. Motiven, som närmast kan beskrivas
som iscensatta tablåer, använder sig av ett dokumentärt språk och är medvetet måleriskt uppbyggda. Fabra Guemberena är född i Uruguay, och bor och arbetar i Sverige. Juan Pedro Fabra Guemberena samtalar om sitt arbete med Power Ekroth, freelancecurator
och redaktör.

Tid: 18.00
Lokal: Studio 3, Kulturhuset
Telefon: 08 6435725
info@xposeptember.se
www.sitemagazine.net
Fri entré

Arrangeras av Xposeptember i samarbete med Site magazine
041003 Söndag 3 oktober

Heldagsseminarium

FINAL – EN LÄGESBESKRIVNING

Avslutande seminarium med utgångspunkt i Kulturhusets utställning INSTABILT - nya riktningar inom svensk fotografi.

Under den gångna månaden har Xposeptember bjudit på en mångfald av fotografiska uttryck och diskuterande perspektiv som på olika sätt belyser det spektra av sammanhang i vilka fotografi idag förekommer.
Under den avslutande finaldagen på Kulturhuset sammanfattas och ventileras delar av detta utbud. Vi ställer frågor om hur den fotografiska topografin ser ut i Sverige idag? Hur har den fotografiska konsten utvecklats under de senaste 10 åren? Vilken roll spelar aktuella teoribildningar inom fotografi och bild för dagens fotografiska praktiker?

11.00 – 11.20 Introduktion. Niclas Östlind, intendent på Liljevalchs konsthall och styrelseledamot i Xposeptember: ”En brytningstid i backspegeln – om 90-talets fotografiska landskap”.

11.20 – 12.00 Julia Tedroff, teoriansvarig på Högskolan för fotografi och film i Göteborg: ”Teorins möjliga roller i den konstnärliga processen”, om relationen mellan teori och praktik vid HFF genom ett antal studenters arbeten.

12.00 – 13.30 Paneldebatt: ”Ljus/skrift. Om bild och kritik idag”. Moderator: Kim West, skribent och redaktör för tidningarna Site och U-N-I-O-N. Deltagare: Dejan Antonijevic, konstnär, medverkar i utställningen ”Instabilt” på Kulturhuset/Xposeptember, Karl Larsson, konstnär och redaktör för tidningen U-N-I-O-N, Lina Selander, konstnär.

13.30 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 Jan-Erik Lundström, chef för BildMuseet i Umeå: ”Representationens börda”, om aktuella utvecklingslinjer och frågeställningar inom fotografins teori.

15.30 – 15.45 Kaffe

15.45 – 17.00 Debatt: Peder Alton och Helene Boström, curatorer för utställningen ”Instabilt” på Kulturhuset, pratar med fotografer från utställningen om deras arbeten.


Tid: 11.00 - 17.00
Lokal: Studio 3, Kulturhuset
Telefon: 08 6435725
info@xposeptember.se
www.xposeptember.se
Fri entré

Arrangeras av: Xposeptember i samarbete CFF, Centrum för Fotografi

041007 Torsdag 7 Oktober

Heldagsseminarium

DOKUMENTÄRFOTOGRAFI – EN GENRE MED MÅNGA ANSIKTEN

Fotosekretariatet vid Nordiska museet presenterar en seminariedag där den dokumentära fotografin belyses från olika håll, både som genre och som begrepp. Ett antal fotografer presenterar sig och sin verksamhet samtidigt som andra aktörer i branschen och forskare ger sin syn på den dokumentära fotografin igår och idag.
För mer information kontakta Kajsa Larsson, Fotosekretariatet, tel: 08 – 519 560 50.

Tid: kontakta Nordiska Museet för närmare upplysning
Lokal: Nordiska museet
Adress: Djurgårdsvägen 6-16
Telefon: 08 – 519 560 50
www.nordiskamuseet.se/fotosekretariatet
Entré 625 kr (inkl lunch)

Arrangeras av: Nordiska museet, Fotosekretariatet