Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Bilder till Salu, c/o London W8 Öppet mån-fre 10.30-18.00, lör 10.30-16.00
Lloyds Building, London 2001. Handkolorerat gelatinsilverfotografi.
Lloyds Building, London 2001. Handkolorerat gelatinsilverfotografi.
Johan Holm PORTRAITS OF BUILDINGS
12 september - 2 oktober


Efter att ha varit fotografassistent under under ett antal år och studier på Konstfack började Johan Holm att arbeta som fotograf och grafisk formgivare i mitten av 1970-talet. Efter sin första utställning 1982 slutade Johan Holm med kommersiell fotografering till förmån för konstfotografering. Parallellt arbetar han också som art director. Som fotokonstnär har han arbetat mest med handkolorerade fotografier. Han använder vattenfärger, färgpennor, gouache och oljefärg. Men han experimenterar också med solarisationer, extrema delförstoringar, dubbelexponeringar, collage och olika toningsförfaranden. Johan Holm arbetar på ett lekfullt sätt och vidgar gränserna för fotografi när han kreerar sina gåtfulla, överraskande bilder.

Sedan 1998 har han arbetat med ”Porträtt av byggnader”. Personliga porträtt av kända och okända byggnader. Han har bland annat porträtterat byggnader i Paris, New York, Berlin, Rom och London. Just nu arbetar Johan Holm med en serie bilder från Köpenhamn. Vid sidan av traditionella mörkrumstekniker och handkolorering arbetar Johan numera även digitalt. Johan Holm har haft många utställningar över hela Sverige på museum och gallerier m m. Men han har också många besökare från hela världen på sitt eget webgalleri www.johanholm.nu.

After being a photographers assistant for some years and studies at Konstfack University of Arts, Crafts and Design, Johan Holm started to work as Photographer and Graphic Designer in the mid 1970’s. After having his first exhibition in 1982 Johan Holm gave up commercial photography for art photography. From that time he also works as Art Director.
As a Photo Artist he specialised in hand colouring black and white photographs. He is using water colours, pencils, gouache and oil. But he is also experimenting with solarisation, extreme blow-ups, double-exposures, collage and toning. He works in a playful way, expanding the borders for photography, creating unexpected and enigmatic pictures.

Since 1998 Johan Holm has been working with ‘Portraits of Buildings’. Personal portraits of both famous and unknown buildings. He has portrayed buildings in Paris, New York, Berlin, Rome and London. At the moment he is working with a series of pictures from Copenhagen. Besides traditional darkroom techniques and adding the colours by hand,
Johan Holm also works digital. Johan Holm has had several exhibitions in museums, galleries etc all over Sweden. But he also has a lot of visitors from the whole world in his own web-gallery, www.johanholm.nu.>c/o London W8
Odengatan 26
#46 8 6737330
info@bildertillsalu.se
www.johanholm.nu