Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
CFF-Centrum för Fotografi Öppet ons-fre 12-18, lör-sön 12-16
Foto: Emil Heilborn, Soldyrkaren, 1938
Foto: Emil Heilborn, Soldyrkaren, 1938
Emil Heilborn SKAPANDE FOTOGRAFI 1922 - 1948
28 augusti – 3 oktober
EMIL HEILBORN
Skapande fotografi 1922 - 1948


Emil Heilborn (1900 - 2003) var under 1930-talet en av Sveriges främsta industri- och reklamfotografer. Hans nyskapande och modernistiska bilder uppmärksammades tidigt internationellt och idag räknas hans namn in bland de viktigaste i svensk fotografihistoria.

I en rak och enkel stil, med utgångspunkt i konstriktningen ”den nya sakligheten”, skildrade Emil Heilborn tidens teknologi: maskinerna, stålet, det löpande bandet, bilarna, flygplanen och elektriciteten. Hans bilder har spänning och dramatik i form och komposition, ofta med överraskande bildvinklar, djärva beskärningar och fokusering på detaljer. Tonläget är färgat av mellankrigstidens optimism och framtidstro.

Utställningen omfattar fotografier från perioden 1922 - 1948, varav huvuddelen är ”vintage prints” d v s kopior framtagna av fotografen själv. Alla verk är gelatinsilverfotografier.

Utställningen har producerats av Bildens Hus i samarbete med galleri Bilder till Salu. Den visades våren 2003 i Sankt Petersburg, där den även blev prisbelönad, samt på BildMuseet i Umeå vintern 2003 - 2004. Från den 28:e augusti t o m den 3:e oktober visas utställningen på CFF – Centrum för fotografi.

Välkommen!


EMIL HEILBORN
Creative photography 1922 - 1948


Emil Heilborn (1900 - 2003) was during the 1930’s one of Swedens most important industrial and advertising photographers. His innovative and modernist photography did early get international attention and today his name counts as one of the most important within the history of swedish photography.

In a straight and ordinary style, with point of departure in the school of ”the New Objectivity”, Emil Heilborn depicts the technology of his time: the machines, the steel, the moving belt, the cars, the airplanes, the electricity etc. His pictures holds a tension of form and composition, often with unexpeceted angles, bold cuttings and a focus on details. His pictorial language is coloured by the optimism of the interwar years.

The show includes photographs from the period of 1922 -– 1948, of which the main part is ”vintage prints”, i.e. copies made by the photographer in person.

The show has been produced by Bildens Hus in cooperation with gallery Bilder till Salu. During the spring of 2003 it was exhibited in Sankt Petersburg and during the winter of 2003 – 2004 at BildMuseet in Umeå. From the 28th of August to the 3rd of October the show is going to be exhibit at CFF – Centrum för Fotografi.

WelcomeTjärhovsgatan 44
#46 8 640 20 95
info@centrumforfotografi.se
www.centrumforfotografi.com
Lördag 28 augusti, kl 14.00
Introduktion till utställningen.
Med Niclas Östlind, intendent Liljevalchs Konsthall