Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Etnografiska muséet Öppet mån-sön 10-17, ons 10-20
Porträtt av Sitting Bull av en s.k.
Porträtt av Sitting Bull av en s.k. "Shadow Catcher", 1880-tal. Bilden är digitalt renoverad av Tony Sandin.
Fotografier av nordamerikanska indianer 1870-2000
RÄDDA BILDEN AV INDIANERNA
11 september - 12 oktober


Utställningen Rädda bilden öppnas den 11 september. Denna gång koncentrerar vi oss på de tusentals bilder av nordamerikanska indianer som finns i Etnografiska museets bildarkiv. De måste räddas genom försiktig digital renovering, så ingen etnografisk information går förlorad. Även dokumentationen måste uppdateras, genom att museets amerikanist konsulterar sitt nätverk på andra museer, forskar i ny litteratur och söker på Internet.

Utställningens ambition är också att bredda bilden av indianerna. De levde och blev fotograferade på slätterna, men också i de stora skogarna i Öster, i Sydvästområdet, i Kalifornien och på Amerikas nordvästkust. De olika folken skiljde sig åt i språk, kultur, klädedräkt och förhållningssätt till omvärlden.

Några berömda personligheter, som Sitting Bull, finns också med i den aktuella utställningen. De ser ofta lite vemodiga ut på bild. Under andra hälften av 1800-talet hade de varit med om omtumlande förändringar och överlevt strider, övergrepp, epidemier och orättvisor. Man kan ana en förtroendefull relation mellan fotograferna och de som fotograferades; kanske båda parter var medvetna om att fotografierna skulle komma att bli av historisk betydelse.


The pictures of North American Indians in the museum archive are now preserved. Also the documentation of the photos has been updated through investigating our networks in other museums and research institutions, through new literature and Internet searches.

The ambition of this exhibition project is also to widen the notion of the “Red Indian”. Most of the early photos are depicting the Indians on the Great Plains, but there were Indians also in the eastern Woodlands, the Southwest area, California and the Northwest Coast of America. The various tribes differed in language, clothing, material and intellectual culture.

There are some portraits of elderly people, like Sitting Bull. They often have a melancholic touch. During the second half of the 19th century, they had experienced bewildering changes. They had outlived combats, epidemics, injustice and acts of cruelty. There seems to have been a trustful relation between the photographer and the persons photographed. Both were probably aware of the fact that these photos would be of historic importance in the future.


Djurgårdsbrunnsvägen 34
#46 8 51955000
info@etnografiska.se
www.etnografiska.se
Torsdag 23 September kl 13
Samtal kring RÄDDA BILDEN
se vidare under Program