Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+ Öppet on-fre 12-17, lö 12-16
Foto: Mats Tidek
Foto: Mats Tidek
Mats Tidek FOTOGRAFI
11-24 september


Mats Tidek, utställning 11-24 sept 2004 Galleri Fotografiska Bilder, Fb+

Mats Tidek är en konstnär som arbetar med fotografin som teknik. Han har haft ett flertal uppmärksammade utställningar under en tioårsperiod.

”Min motivering till att arbeta med fotokonsten är att jag vill arbeta med den fotografiska trovärdigheten och exaktheten. Det är intressant att göra abstraktioner genom detta medium. Att arbeta med fotomontage och fototeknik ger mig en bildfantasi, som jag annars kanske inte skulle haft. Kombinationsmöjligheterna i fotomontaget är obegränsade, som möjligheterna att fritt och medvetet arbeta med färg och form. Att direkt kunna ta föreställande element, och överföra dom till ett abstrakt sammanhang, är en intressant möjlighet som fotomontaget och fotografin ger”.

Mats Tibek is an artist that works with photography as a technique. He had a number of well recognised exhibitions over a period of ten years.

“My motivation to work with the art of photography is that I want to work with the photographic reliability and exactness. I find it interesting to make abstractions through this medium. To work with photo montage and photo technique give me an imagination of images that I never would have had otherwise. There are unlimited possibilities of combinations in photo montage, such as the possibilities to work with color and shape in a free and conscious way. To be able to take figurative element, and directly transfer them to an abstract context, is an interesting opportunity.”
Sveavägen 117
#46 8 333112
gallerifbplus@tele2.se