Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Galerie Nordenhake Öppet: tis – fre 12-17.30, lö 12-16
Stillbild ur Jonas Dahlbergs videoverk
Stillbild ur Jonas Dahlbergs videoverk
Jonas Dahlberg
26 augusti - 2 oktober


Jonas Dahlberg har rönt internationell framgång med sina videoinstallationer av illusoriska arkitektoniska miljöer, filmade i komplexa storskaliga modeller. Hans arbeten utgår från problematiken med aktiv och passiv övervakning, psykologisk desorientering orsakad av kamerans rörelse i det artificiella rummet, och jagets ambivalenta position.

Galleri Nordenhake presenterar nya arbeten av Dahlberg från det pågående projektet ”Invisible Cities”, som kretsar kring småstäder med 10.000-50.000 invånare, vars existens knappast är känd för människor utifrån, och på så sätt är ”osynliga” i en vidare internationell och medial kontext.

Det huvudsakliga verket är en ännu otitulerad film som visar konventionella, omöblerade 70-tals rum, med en dörr på glänt till ett starkt upplyst yttre. Filmen är projicerad på en av galleriets väggar och skapar en illusion av en lätt förskjuten utvidgning av gallerirummet. Vi ser en kruka med en grön växt som långsamt flyter runt i rummet liksom viktlös. Genom att se den oändligt pågående sekvensen upplever betraktaren, bunden av gravitationen, sin egen tyngd ännu mer påtagligt. Som så ofta väcker Dahlberg en känsla av intensiv alienation genom att utmana vår självsäkra uppfattning om tid och rum.

Vi visar även det första verket i serien Invisible Cities. Det består av sex bilder med den deskriptiva titeln: Invisible Cities? Location Study 001-006. Bilderna visar övergivna gator med typiska småstadshus, men vars fönster suddats ut. Betraktaren befinner sig i ett märkligt stadslandskap där man varken kan se in eller ut. Där det första verket relaterar till en interiör och vad som händer där, visar de här bilderna kanske exteriören i en ”osynlig stad”.


Jonas Dahlberg has gained international attention for his video installations of illusory architectural spaces that are shot in highly complex large-scale architectural models. In these works the problematic of active and passive surveillance, the psychological disorientation caused by camera movements through large systems of artificial spatiality, and the ambiguous position of the self appear as basic questions.

We are presenting new works by Dahlberg from a continuing project called "Invisible Cities", dealing with small towns of 10.000 to 50.000 inhabitants, whose existence is hardly known to people from the outside and thus are "invisible" in a broader international media context.

The main work is a yet untitled film of a conventional, unfurnished seventies room, with a door slightly opened to a brightly lit outside. The film is projected on one of the gallery walls, creating the illusion of a slightly displaced spatial extension of the gallery room. What we see is a pot with a green plant slowly floating around as if in zero gravity. Watching this endlessly enduring film of weightlessness the viewer who is bound to gravity may perceive his own body as unusually heavy. Like so often, Dahlberg evokes a moment of deep estrangement by challenging our everyday experiences of time and space, that we so often take for granted.

We are also showing the first work of the Invisible Cities project. It consists of a series of six images with the descriptive title Invisible Cities ? Location Study 001-006. The images show different shots of deserted streets with apartment houses typical for small towns, but whose windows have been made to disappear. The viewer stands in front of a strange cityscape where no one is able to look either in or out. Whereas the first work relates to what is happening inside an interior, the images might show us the exterior of an "invisible city."
Nybrogatan 25 A
#46 8 211892
info@nordenhake.com
www.nordenhake.com