Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Iaspis Öppet mån-fre 11-17, lör-sön 12-16
Miriam Bäckström, <i>Rebecka</i>, 2003 
DVD with sound, 42 min. loop 
Courtesy Nils Stærk Contemporary Art, Copenhagen
Miriam Bäckström, Rebecka, 2003 DVD with sound, 42 min. loop Courtesy Nils Stærk Contemporary Art, Copenhagen
Miriam Bäckström REBECKA
9 september - 10 oktober


I Miriam Bäckströms nya arbete, ”Rebecka”, möter vi skådespelerskan Rebecka Hemse. I en video ser vi Hemse framför kameran, hon sitter ner redo att spela rollen som sig själv. Framför sig har hon manuskriptet som hon för första gången ser. Utanför bild hör vi Bäckström ställa frågor. Liksom i tidigare arbeten av Bäckström finner vi här en balansakt mellan det dokumentära och iscensatta.

På ett elegant och närmast friktionsfritt sätt synliggör Bäckström för oss hur direkt och förförisk intervjuformen och dess text kan vara. Kanske för att den inte är prosaiskt konstruerad, utan snarare för att dess informativa karaktär kan tas in eller viftas bort som en banalitet. Vi läser eller lyssnar på den en gång och sedan har den gjort sitt. Den tål inte en närmare granskning och är inte heller ämnad för det. Intervjun har gett oss ny information att addera till vår bild av personen som intervjuas. Bilder som oftast är mer eller mindre fiktiva. Något vi själva är medskapare till. De är förstås verkliga för oss men är sällan nära en djupare sammansättning av personen i fråga.

Miriam Bäckströms new work "Rebecka" introduces us to the actress Rebecka Hemse. In a video we see Hemse sitting in front of the camera, ready to play the role of herself. In front of her lies the manuscript she is now allowed to read for the first time. Off screen we hear Bäckström pose questions. Like previous works by Bäckström we find here a balancing act between the documentary and the staged.

In an elegant and almost frictionless way Bäckström visualises the direct and seductive character of the interview as a format and its text. Perhaps as it is not as prosaic in its construction, but rather due to its informative character it can be taken in or disregarded as a banality. We read and listen to it once and that is enough. It does not hold for a closer examination and it is not made for that either. The interview has given us new information to add to the image of the interviewee. Images that most of the time are more or less fictive. And we are the co-creators of here. They are of course real to us, but are seldom close to a more complex composition of the person in question.

Fredsgatan 12, 2tr
#46 84023577
info@iaspis.com
www.iaspis.com