Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
ID:I galleri Öppet tors-fre 16-20, lör-sön 12-16
Verket visas även 16-20 dagligen på galleriets fönster.
Stillbild ur Ann Roséns STÄLLFÖRETRÄDANDE TYSTNAD
Stillbild ur Ann Roséns STÄLLFÖRETRÄDANDE TYSTNAD
Ann Rosén STÄLLFÖRETRÄDANDE TYSTNAD
10 september - 26 september

Flasch THE WORLD OF FLASCH, part 2
Elisabeth Wörndl, Mij Rothera, Chloe Brown, och Klara Kristalova
1 oktober - 17 oktoberAbsolut tystnad finns inte. I ett totalt ljudisolerat och ekofritt rum som stänger ute alla ljud och dämpar alla reflexer blir man snart överväldigad av de nästan öronbedövande ljuden från den egna kroppen. Upplevelsen av tystnad kan man få på en naturskön plats, eller mitt i stan en söndagsmorgon, trots att det egentligen är långt ifrån tyst. Tystnaden är relativ och upplevelsen personlig och påverkas av vilken betydelse som läggs in i begreppet. Möjligheten att skapa en tyst zon i en offentlig och bullrig miljö har undersökts i projektet Tyst ljudskulptur (http://cid.nada.kth.se/tystljud/) som också handlade om att skapa förutsättningar för samarbete över disciplingränser i ett möte mellan konst och vetenskap. Ställföreträdande tystnad har genererats ur mötet mellan visionen om en tyst zon som skapar utrymme för tanke och handling och den tystnad som infinner sig när drivmedlet tar slut. I de ljud och videoverk som presenteras på ID:I är det själva övergången mellan ljud och tystnad mellan kaos och lugn som står i fokus. Hur påverkar det visuella bullret vår upplevelse av tystnad?

Deputy Silence.
There is no such thing as absolute silence. In an absolutely silent place, such as an anechoic chamber, one would soon be overwhelmed by the almost deafening sounds generated by your own body. Deep in a forest far from any civilisation looking at beautiful scenery one might perceive silence even though it is by no means silent. What is silence is relative; dependent on the context and the meaning we might assign to it.
The possibility of creating a silent zone was tested in the Silent Sound Sculpture project (http://cid.nada.kth.se/tystljud/), which tried to create prerequisites for collaboration across disciplines and bring together art and science. Deputy Silence emerged out of the meeting between the vision of a silent zone that creates space for thought and action and the kind of silence that appears when you run out of fuel. The sound and video works presented at ID:I focuses on the transition between sound and silence and between chaos and calm. How does the visual noise affect our perception of silence.Tjärhovsgatan 19
Telefon: 0708-109838/från 1 okt: 070-7571655
info@idigalleri.org
www.idigalleri.org