Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
K1 Kulturhuset Öppet: tis-lör 11-17, ons 18.30-20.30
Nils von Dardel:
Nils von Dardel: "Den döende dandyn",1918 foto: Per-Anders Allsten / MODERNA MUSEET
VIVE LA DÉCADANSE
-le chercher désespéré de la décadanse de aujourd‚hui.
1 september - 22 september


K1 Kulturhuset är ett samarbete mellan Kungl. Konsthögskolan och Kulturhuset. Under september månad visas utställningen VIVE LA DÉCADANSE som kommer att behandla kreativitet och dekadans. Under perioden utgörs K1 av en budoar för att skapa en atmosfär av överdåd, glamour och dekadans i sen 1800-talsanda. Allt för att skapa en ogenerad miljö som inbjuder till närmanden av dandyskapet. Ett sätt att ifrågasätta den samtida konstens nyttoperspektiv och höja tjuskraften i konstnärsyrket. Vem intar dandyrollen idag? Hur förhåller den sig till konstnären och institutionen som alltmer tycks sträva efter ett slags samhälleligt nyttoperspektiv? Kan den dekadenta hållningen fortfarande utgöra ett kritiskt och kreativt perspektiv?

Vernissage för utställningen kommer att vara den 1 september. De följande tre onsdagarna kommer ett antal arrangemang att hållas med inbjudna konstnärer och författare. Se hemsidan för vidare information.


K1 Kulturhuset is a collaboration between The Royal University College of Fine Arts and Kulturhuset. During September we will show the exhibition VIVE LA DÉCADANSE which is going to deal with creativity and decadence. During the exhibition K1 will be furnished as a budoir to create an atmosphere of extravagance, glamour and decadence in a late 19th century style. Everything to create an enviroment as unconstrained as possible, inviting visitors to get closer to dandyism. A way to question the idea of usefullnes in contemporary art and to strengthen the allure of art practice. Who is the dandy today? How does the dandy-role relate to the art, artists and art institutions that more and more tend to strive towards usefullness in society? Is decadence still a creative and critical perspective?

The opening will be att the 1st of September.

Plan K1, Kulturhuset Sergelstorg
k1@kkh.se, dekadans@geist.se
www.kkh.se/k1
program:
onsdag 1,8,15,22 september
18.30-20.30