Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Konstfack, Institutionen för Konst Öppet 12-18 dagligen
Ericssons telefonfabrik på Telefonplan
Ericssons telefonfabrik på Telefonplan
Andreas Mangione, Karl Larssson, Johan Lund, Per
Nyström, Saga-Marie Perers, Ellen von Zweigbergk
OFÖRMODAT MÖTE
15 september - 25 september


”Det oförmodade mötet mellan ett paraply och en symaskin på ett obduktionsbord.” Bretons förklaring av surrealismen har blivit klassisk.

Fotografiets förmåga att i samma bildruta förena personer, företeelser och ting vars vägar slumpmässigt korsas i tid och rum, gör tekniken till surrealismens perfekta verktyg. Likheten med verkligheten knuffar oss ytterligare en bit fram i vår tvångsmässiga strävan att krama mening ur bilder.

När nu Konstfack flyttat från Valhallavägen till Telefonplan, uppstår ett oförmodat möte mellan två företeelser som, i alla fall ytligt sett, inte har något med varandra att göra. Konsthögskolan och telefonfabriken. Platsen är gemensam.

Det är förutsättningarna för utställningen ”Oförmodat möte”. Den första på Konstfack i den före detta fabriken. I bakgrunden löper svartvita fotografier från Konstfacks och Ericssons arkiv. Aktivitet och mål är samma som idag. Förfluten tid är den gemensamma nämnaren.

Utifrån detta har Aida Cherehghosha, Karl Larsson, Johan Lund, Andreas Mangione, Per Nyström, Saga-Marie Perers och Ellen von Zweigbergk (alla studenter vid Institutionen för Konst på Konstfack) gjort tillägg, kommentarer och bearbetningar.


”The unexpected ecounter between the umbrella and the sewing machine on the autopsytable.” André Breton’s description of surrealism is a classic.

Photography’s ability to, in the same picture, merge together people, things and occurences which randomly collides makes it a perfect tool for surrealism. The likeness with real life pushes us further in our almost obsessive urge to squeeze meaning out of pictures.

Konstfack’s move from Valhallavägen to Telefonplan creates an unexpected encounter between two occurences which, at least at first glance, doesn’t have anything to do with each other. The academy of fine arts and the telephone factory. They have the place in common.

These are the conditions for the exhibition ”Unexpected encounter”. The first at Konstfack on its new location at Telefonplan. Photographies from the archives of Konstfack and Ericsson form the background. The past is the mutual reference.

The artists who take part in the show; Aida Cherehghosha, Karl Larsson, Johan Lund, Andreas Mangione, Per Nyström, Saga-Marie Perers and Ellen von Zweigbergk (all students at the Department of Fine Arts at Konstfack) have used these facts and pictures as starting points for works, comments, and additions.LM Ericssons väg 14, Hägersten
#46 8 4504257
olof.glemme@konstfack.se
www.konstfack.se