Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Kulturhuset Öppettider: se hemsida.
Foto: Petter Magnusson, Explosion #1
Foto: Petter Magnusson, Explosion #1
INSTABILT - nya riktningar inom svenskt fotografi
ett 35 konstnärer och 7 studerande från HFF
cur.Peder Alton och Helene Boström
Period: 11 september 2004 - 9 januari 2005.

Se även:

Stina Brockman ÅH!
4 september - 7 november. Våning 3. Fri entré.

Anthony Furness TVÅ PROCESSIONER
18 september -14 november. Våning 4. Fri entré.


Svensk fotografi har förändrats dramatiskt under de senaste tio åren. Parallellt med de stora samhälleliga förändringarna där internationalisering och globala flöden satt modernistiska system ur spel, hittar fotografin nya sammanhang, miljöer och tematik. "Instabilt" vittnar om en ny dynamik inom konsten där fotografin spelar en vital roll, både som katalysator och som uttolkare.

"Instabilt" kommer att provocera. Den visar ett rikt, vågat fotografi och beskriver ett Sverige i rasande förvandling. Det idylliska svenska landskapet har fått konkurrens av turistindustrin, den nya ekonomin, internationell samverkan och teknologisk snabbhet. Det är en utställning vars mål är att skapa en dialog kring fotografi, fotografiska tillämpningar och vad bilden speglar, dissekerar och debatterar. Besökaren kommer att bli konfronterad med utmanande genretolkningar som t.ex. porträttbilder där objektet knappt är synligt.

Flera av utställningens fotografer är välkända också för en internationell publik, Miriam Bäckström, Lars Tunbjörk, JH Engström, Maria Miesenberger och Annica Karlsson Rixon. De flesta har dock debuterat under de senaste åren som t ex Dejan Antonijevic, Helena Blomqvist, Jenny Källman och Pernilla Zetterman.


Swedish photography has changed dramatically during the past ten years. In parallel with radical societal changes, where internationalisation and global flows have eliminated modernistic systems, photography has found new contexts and themes. Instable is witness to a new dynamic within the field of art, in which photography now plays a vital role, both as catalyst and as interpreter.

Instable will stimulate discussion. The exhibition contains photography that is rich and daring in its portrayal of a Sweden that is changing at a furious pace. The tourism industry, the new economy, international interchange and fast technology have risen to compete with the idyllic Swedish landscape. The goal of the exhibition is to stimulate a dialogue about photography, photographic practices and about what the image mirrors, dissects and debates. Visitors will meet challenging new interpretations of traditional genres, such as portrait photography, in which the objects of the portraits are barely visible in the photographs.

Several of the photographers in the exhibition are well known internationally, such as Miriam Bäckström, Lars Tunbjörk, JH Engström, Maria Miesenberger and Annica Karlsson Rixon. Most others have debuted in recent years: Dejan Antonijevic, Helena Blomqvist, Jenny Källman and Pernilla Zetterman.Galleri 3, vån 3
Sergels Torg
#46 8 50831400 (vx)
info@kulturhuset.stockholm.se
www.kulturhuset.stockholm.se
Söndag 3 oktober FINAL
Heldagsseminarium kring samtida svensk fotografi
med utgångspunkt i INSTABILT.
Se vidare under Program