Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Kungl.biblioteket Öppet mån-tors 9-20, fre 9-19, lör 10-17
Foto Edward S. Curtis Canon de Chelly- Navaho, 1904
Foto Edward S. Curtis Canon de Chelly- Navaho, 1904
Edward S. Curtis THE NORTH AMERICAN INDIAN -
fotogravyrer och böcker ur Kungl. bibliotekets samlingar
8 september – 30 oktober


I augusti 2003 uppmärksammades att Kungl. biblioteket som enda institution i Sverige har ett antal originalvolymer av Edward S. Curtis världsberömda verk The North American Indian. Till varje volym finns också separata portfolios med tillsammans cirka 330 utsökta fotogravyrer. Fotogravyren är en av de förnämsta fotomekaniska reproduktionsmetoderna och framställs genom att man överför ett positivt fotografi via pigmentpapper till en kopparplåt som etsas, infärgas och trycks i koppartryckspress. Edward S. Curtis fotogravyrer tillhör jämte Alfred Stieglitz´s och Alvin Langdon Coburns de förnämsta i världen.

Edward S. Curtis (1868 – 1952) omfattande arbete med att dokumentera de nordamerikanska indianernas kultur som var på väg att försvinna är unikt. Antalet indianer hade genom krig och sjukdomar som TBC mer än halverats och de levde i reservat vid denna tid. Men Curtis arbete förmedlar såväl i text som i bild en ”bild” av den stolte indianen. I The North American Indian (1907 – 1930) skildras åttio indianstammars språk, ceremonier, legender, klädedräkter och religiösa traditioner.

Kungl. biblioteket vill genom denna utställning, där ett urval av Edward S. Curtis fotogravyrer samt några av böckerna visas, lyfta fram en fotohistorisk skatt ur samlingarna.

In August 2003, attention was drawn to the Royal Library, National Library of Sweden as the only institution in Sweden to possess a number of original volumes of Edward S. Curtis’ world famous work The North American Indian. Additionally, each of these nine volumes contains separate portfolios that amount to some 330 exquisite photogravures. Photogravure is one of the best photomechanical reproduction methods that is achieved by transferring a positive image onto pigmentpaper and furthermore, transferred to a copperplate on which the image is etched, coloured and printed in a copper printing press. Edward S. Curtis’ photogravures can, along with those of Alfred Stieglitz´s and Alvin Langdon Coburn’s, be considered the best in the world.

Edward S. Curtis (1868 – 1952) extensive work of documenting the vanishing culture of the American Indians is unique. More than half of the American Indian population had been decimated due to war and diseases such as TB and they lived in reserves during this period. Despite this, Curtis’ portrayals of the American Indian, in text as well as pictures, are that of the proud Native American. The North American Indian (1907 – 1930) depicts the languages, ceremonies, legends, dress and religious traditions of eighty American Indian tribes.

The Royal Library, National Library of Sweden would like to present one of the photohistorical treasures in its collection by exhibiting the Edward S. Curtis’ photogravures and books.Humlegården
#46 8 4634000
kungl.biblioteket@kb.se
www.kb.se