Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Millesgården , utställningshallen Öppet tors-sön 12-17
Absolute Zero: A Light House of Temporality
Absolute Zero: A Light House of Temporality
Osmo Rauhala
28 augusti –3 oktober


Osmo Rauhala, född –57, är en av Finlands mest framgångsrika nutida konstnärer med mängder av utställningar världen över. Han arbetar med måleri (i en ovanlig vaxmåleriteknik), film, foto, den grafiska tekniken monotype och videoverk som är direkta fortsättningar på målningarnas innebörd. Hans verk är fascinerande upptäcktsfärder i gränsområdet mellan konst och vetenskap, mellan människa och djur med hjorten - som förekommer på över 70% av Finlands alla hällristningar -som viktigaste ritualbild. Eller kanske snarare som en symbolisk förtätning av ett mycket stort system? Rauhalas konst kretsar runt skogen, under vattnet, ner på DNA-nivå och till ”Absolute Zero” – isbilder.
Osmo Rauhala förknippas ofta med miljövård, med omsorg om såväl närmiljön som den globala. Men det sker inte på något okomplicerat vis. ”Livets historia är minnets historia. Medvetandets evolution fortfarande en stor gåta. -----Det är inte heller otänkbart att vårt medvetande är en del av någonting utanför vårt biologiska väsen.” har han själv skrivit.


Osmo Rauhala, born 1957, is one of Finland´s most renowned contemporary artists, with numerous exhibitions throughout the world. He works with painting (in an unusual wax-paint technique), film, photo, monotype graphics and video, which are in direct continuity with the paintings content. His work is a fascinating journey of discovery along the frontiers between art and science, between man and animal with the Deer – which appears in more than 70% of Finland´s rock carvings – as the most important ritual depiction. Or perhaps sooner, as a symbolic nexus of a very extensive system? Rauhala´s art revolves around the forest, under water, into the microworld of DNA and to “Absolute Zero” – Ice Pictures. He is often associated with environmental protection, with concern for both the local milieau and the global. But this is not an uncomplicated process.
“The history of life is the history of the mind. The evolution of consciousness remains a great mystery. ---It may not be impossible either that our consciousness is part of something bigger beyond our biological being.” the artist himself has written.
Carl Milles väg 2 / Herserudsvägen 32
#46 8 4467590
info@millesgarden.se
www.millesgarden.se