Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Nordiska museet Öppet 10-17 dagligen

Foto: Catharina Gotby: Ben
Foto: Catharina Gotby: Ben
Catharina Gotby
17september – 9 januari

BILDMINNEN fotografier ur arkivet – ny fast utställning med dokumentärfotografi.


”Jag sökte ett förenklat direktare och naknare språk. Kvar blev närvaro, en råhet och samtidigt en skönhet.” Nordiska museet visar valda bilder ur Catharina Gotbys tidigare utställningar: GRÄNS (2000), Riskzon (1998) och Människor på mentalsjukhus (1989).
I GRÄNS använde hon landskap som en gestaltning av ett existentiellt tillstånd. I Riskzon bildade fotografier av människor, föremål och platser en berättelse om kön och identitet. Bilderna ur, Människor på mentalsjukhus, i Sverige och Nicaragua, skildrade de intagnas känslor. Till utställningen utkommer boken Med kroppen som slagfält.
Catharina Gotby fick 2003 års Gullersstipendium för sitt arbete.

Se även Bildminnen – fotografier ur Nordiska museets arkiv. Fotografierna tagna under perioden 1850-2000, har tagits för att berätta, dokumentera eller antyda något om människor och om tid och rum. Bland fotograferna finns: Lotten von Düben, KW Gullers, Mats Holmstrand, Björn Myrman och J. H. Thorin.

Dessutom: I utställningen Möblerade rum: Vardagsrumsinteriörer– fotoinstallation av Mikkel Ørstedholm.

“I was striving for a simpler, more direct, more naked language. What remained was presence, a rawness, and also a beauty.” Nordiska Museet presents selected images from Catharina Gotbys earlier exhibitions. In GRÄNS she used borders to represent an existential condition. In Riskzon, photographs of people, objects and places produced a narrative about gender and identity. . From, Människor på mentalsjukhus, taken in Sweden and Nicaragua, her images portrayed the feelings of the patients. A book Med kroppen som slagfält (The Body as Battlefield) will be published to coincide with the exhibition. Catharina Gotby was awarded the 2003 Gullers Prize for her work.

Be sure not to miss Images in time - photographs from the Nordiska Museet archives. The photographs have all been taken during the period 1850-2000, to tell a story, to record or to imply something about people and about time and space. The photographers include: Lotten von Düben, KW Gullers, Mats Holmstrand, Björn Myrman and J. H. Thorin.

And also: In the exhibition Furnished Rooms: Living Room Interiors- a photographic installation by Mikkel Ørstedholm. Seminar at Nordiska museet 30/9: Documentary photography – a genre with many faces.
Djurgårdsvägen 6-16
#46 851956000
marknad@nordiskamuseet.se
www.nordiskamuseet.se
Dokumentärfotografi – en genre med många ansikten, seminariedag på Nordiska museet 7/10 (Obs! Nytt datum!).
Se "program" för mer info.