Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Skulpturens Hus Öppet ons-sön 11-17
foto: A. Henriksson
foto: A. Henriksson
SKÖNA RELATIONER
7 september - 31 oktober

7 september - 7 oktober visas även Tomek Sikoras ”The Promised Land”.


När samtiden präglas av ett outsinligt flöde av bilder; manipulerade, fragmentariska och ifrån olika avsändare med olika syften, hur påverkas vi av detta? Sköna relationer visar internationellt och nationellt verksamma konstnärer, från Sverige och Serbien & Montenegro. Konstnärerna jobbar alla med hur individens relation till massmedia, visuell representation och konsumtionskulturens bildspråk ser ut. De allra mest personliga upplevelser till generella utsagor är utgångspunkten för utställningen, som framför allt berör vår tids syn på skönhet. Skönhet definieras delvis av kommersiella krafter. Hur påverkar det vår egen syn på det som är vackert och tilltalande? Hur hänger synen på skönhet ihop med den tekniska utvecklingen? Genom att se hur människor ler mot mobiltelefoner och datorskärmar, njuter av att trotsa de fysiska lagarna och känner tillfredsställelse i möjligheterna att förändras, ser vi tecken på upplevd skönhet som inte nödvändigtvis är beroende av en visuell skönhet. Eller? Vårt tekniskt överlägsna informationssamhälle skapar alltså en ny sorts inre och yttre skönhet. Frågan är vilka som är medskapare av skönhet, vart detta sker och på vilket sätt detta formar relationen vi har till oss själva, våra kroppar och ideal?

Under perioden 7 september till 7 oktober visas även Tomek Sikoras The Promised Land.


The beauty of relations

When the life of today is formed by its constant flow of images, manipulated, fragmentary and from different senders with different purposes, how does that affect us? The beauty of relations shows artists from Sweden and Serbia & Montenegro, working internationally and nationally. The artists are all working with what the relation between the individual and mass media, visual representation and the language of the consumer culture look like. The outmost personal experiences to more general statements are the starting point for the exhibition, which mainly deal with the notion of beauty of today. Beauty is partly defined by commercial forces. What effect does it have on our own view on beauty and pleasure? How is the notion of beauty connected to the technical development? When seeing people smiling at mobile phones and computer screens, enjoying crossing physical boarders and take pleasure in today’s multiple possibilities of changing, we recognise experienced beauty, which is not necessarily dependent on the a visual beauty. Or? Our information and technically superior society generates a new kind of inner and outer beauty. The questions at stake are who are the co-creator of beauty, where does it occur and how does it shape the relation we have to ourselves, our bodies and our ideal of beauty?

During the period 7 September – 7 October we will also exhibit The Promised Land by Tomek Sikora.


Vinterviksvägen 60
#46 8 196200
kontakt@skulpturenshus.se
www.skulpturenshus.se