Utställningar

ALP galleri Peter Bergman
ART. 27 c/o Hotell Diplomat
Bilder till Salu
Brändström & Stene
CANDYLAND
Centralstation Stockholm
CFF-Centrum för Fotografi
CRAC (Creative Room for Art and Computing)
Dansmuseet, Galerie de Maré
Etnografiska muséet
Fotografins Hus
Fotoskolan i Stockholm
Fylkingen
Galerie Nordenhake
Galleri Fotografiska Bilder, Fb+
Galleri Kontrast
Galleri Magnus Karlsson
Galleri Skarstedt
Historiska museet
Iaspis
ID:I galleri
Index – The Swedish Contemporary Art Foundation
K1 Kulturhuset
Knäpper + Baumgarten
Konstakuten
Konstfack, Institutionen för Konst
Kulturhuset
Kungl.biblioteket
Liljevalchs konsthall – Blå Porten
Magasin 3 Stockholm Konsthall
Mångkulturellt centrum
Mia Sundberg Galleri
Midsommargårdens Fotoklubb
Millesgården , utställningshallen
Moderna Museet
Nacka konsthall/Dieselverkstaden
Natalia Goldin Gallery
Nordiska museet
Östasiatiska Museet
Polska Institutet
Riche, Lilla Baren
Riksutställningar
Sjöhistoriska Museet
Skulpturens Hus
Statens konstråd
Stockholms Stadsmuseum
Tranans Bar
Waldemarsudde
Prins Eugens Waldemarsudde Öppet tis-sön kl 11-17, torsdag 11-20
foto: Gunnar Smoliansky
foto: Gunnar Smoliansky
Gunnar Smoliansky FOTOGRAFIER FRÅN WALDEMARSUDDE UNDER 10 ÅR
19 maj - 28 november


Sedan 1992 har Gunnar Smoliansky troget besökt Waldemarsudde. Under årens lopp har han iakttagit och lyssnat till parkens träd - deras oanade växtformer, deras bark, rötter och grenar. Med sin kamera har han låtit tingen omslutas av ett nytt ljus. Även här finns tomma väggar med spår av solen, rum laddade med tystnad, knappt märkbara och besynnerliga pauser mellan konventionens förväntningar och bekräftelser. Inte oväntat röjer sig hans fotografiska mästerskap i förmågan att vänta ut det rätta ögonblicket. Han låter tingen tala - deras stoffer, volymer och deras taktila värden.

Det rätta ögonblicket? Det inträffar när det som hämtats från det sedda blir tydligt och samtidigt genomlyst. Här finns inte några som helst tendenser till anekdotiskt berättande. Gunnar Smoliansky skulle inte vara den bildkonstnär han är om han inte förstod att närma sig livets gåtfullheter, dess förbiglidande lustspel och dess stunder av hänförelse inför det förbiseddas oförmodade närvaro. Att lägga tillrätta är möjligen att vinna klarhet. Att finna en passage till livets små förskjutningar är att odla iakttagelsens visdom. För den som ger sig tid att reflektera över de dolda rummens hemligheter är han en lyhörd följeslagare.

Det som i det verkliga livet får sin förklaring genom händelseförloppens logik kan i den fotografiska bilden förefalla vara svävande och ovisst. Få besitter Gunnar Smolianskys gestaltande förmåga att komprimera det uttryck och den outgrundlighet som utspelar sig i ett pregnant ögonblick utan början och slut.

Djurgårdsvägen 6
#46 8 54583700
g.stenberg@waldemarsudde.se
www.waldemarsudde.se